Loading
 

Normalitetshysteri i barnehagene?


Dagbladet: Det er blitt god butikk at barna våre blir kartlagt, målt, veid, testet og undersøkt, med «det normale barnet» som ideal, skriver Mari Pettersvoll og Solveig Østrem i en kronikk i Dagbladet. 

Young Polish boy

I boka «Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet», presenterer de kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer som mange kommuner pålegger barnehagene å bruke.

De bruker Sara, et tenkt barn, som eksempel for å illustrere sine poenger.

- Skjemaene vi har sett på, forteller at hvis Sara er en normal treåring, kan hun sitte i ro på plassen sin, leke uten å avbryte andre, kle på seg selv og dekke på bordet. Hun skal kunne vise følelser, men ikke så mye at det går ut over andre. Barn skal ifølge skjemaene være selvstendige, renslige og enkle å ha med å gjøre. Barn skal kunne dele med andre, rydde på plass leker, følge instruksjoner, kle på seg i riktig rekkefølge og ha et bevisst forhold til faste rutiner. De skal kunne konsentrere seg om en aktivitet, men ikke bli så opptatt av noe at de ikke «takler overganger» og villig rydder opp etter seg når de har lekt.

- I norske kommuner foregår det daglig en «jakt» på det normale barnet. Jakten har store omkostninger. I iveren etter å lage standardiserte løsninger for alle barnehager, har det utviklet seg en standard for hva som er et normalt barn. Skjemaene åpner ikke for forskjellighet og ulik utvikling, premissene for hva som er normalt for barn er utviklet av eksperter utenfor barnehagen.

- Sara trenger ikke ALLE MED, TRAS eller ART. Hun har det beste utgangspunktet hun kan få. Hun har foreldre og førskolelærere som ser at det kan være gode grunner til at hun blir sint, og som sammen kan finne gode løsninger. De kan gjøre problemet mindre, og ikke større. En forutsetning er at førskolelærerne gis tillit og ansvar, slik at de kan arbeide i samsvar med barnehagens formål og verdier.

Klikk her for å lese hele kronikken


Få nyhetene tilsendt på mail!

Da holder du deg alltid oppdatert på spennende nyhetssaker fra hjelptilhjelp.no!

Skriv inn din mailadresse:

 


Om psykiske lidelser

 • Hva er ADHD? +

    Hva er ADHD? ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse er betegnelsen på en av de hyppigst forekommende tilstandene innen psykisk helsevern for barn Les mer
 • Hva er angst +

    Hva er angst? Det første som du trenger å vite er at angst er helt naturlig knytt til det Les mer
 • Hva er antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse? +

    En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i Les mer
 • Hva er autisme / Aspergers syndrom +

    Hva er autisme? Denne informasjonen er basert på en artikkel på Helsebiblioteket. Barn med autisme har en hjerne som fungerer litt Les mer
 • Hva er borderline personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er depresjon? +

    Hva er depresjon (voksne)? Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn Les mer
 • Hva er en avhengig personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en hysterisk / dramatiserende personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en narsissistisk personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en paranoid personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en schizoid personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en schizotyp personlighetsforstyrrelse +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en tvangspreget personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er en unnvikende personlighetsforstyrrelse? +

  En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen Les mer
 • Hva er lærevansker? +

    Hva er lærevansker? En person har lærevansker dersom han/hun ikke klarer å fungere i forhold til de krav som Les mer
 • Hva er mobbing? +

    Hva er mobbing? Elevsiden.no skriver: - Mobbing er et samfunnsproblem. Mobbing forekommer i de fleste sammenhenger der mennesker møtes: i Les mer
 • Hva er psykose og schizofreni? +

    Hva er psykose? Psykoser kan betraktes som alvorlige "forvirringstilstander", og betegner egentlig svært dyptgående nervøse sammenbrudd. Psykosen er en prosess, Les mer
 • Hva er rusavhengighet? +

      Lenker til informasjon om rusavhengighet Hjelp ved rusproblemer Spilleavhengighet Å være pårørende av en rusmisbruker Når mamma eller Les mer
 • Livsstilsendring +

    Råd for et godt kosthold Ifølge NHI.no består et godt og balansert kosthold av følgende: Væskeinntaket bør være 30 Les mer
 • Personlighetsforstyrrelser +

    Hva er en personlighetsforstyrrelse? En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene Les mer
 • Selvmord / selvskading +

      Hva vet vi om selvmord? Over 500 mennesker dør i selvmord hvert år.I 2010 var det 548 mennesker Les mer
 • Sinneproblemer / vold +

    Lenker til informasjon om sinneproblemer / vold Hva skal vi si til barn om seksuelle overgrep? Voldtekt - vanlige reaksjoner Seksualisert Les mer
 • Sorg / traumer +

    Lenker til mer informasjon om sorg, traumer og kriser Sorg og krisereaksjoner hos barn Skolebarn og sorg Ungdom i Les mer
 • Spiseforstyrrelser +

    Hva er en spiseforstyrrelser? På overflaten handler spiseforstyrrelser om mat, kropp og vekt. De underliggende årsakene til at en Les mer
 • Stress og stressmestring +

    Lenker til mer informasjon om stress / stressmestring Avspenning - hvordan du får det til   Les mer
 • Søvnproblemer +

    Lenker til mer informasjon om søvn / søvnproblemer Søvnhygiene - gode råd ved søvnproblemer Søvnproblemer (insomni) Søvnproblemer hos barn Søvn og Les mer
 • 1