hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget slik:

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder er den amerikanske termen for den meget vanskelige sammensetningen av impulsivitet, overaktivitet og konsentrasjonsvansker.Mange med diagnosen AD/HD har også andre mangler, som for eksempel persepsjonsvansker, motoriske vansker og lese- og skrivevansker, som benevnes som DAMP og dysleksi.

Boka gir en nevro-psykologisk forklaring på hva konsentrasjonsevne er, en forklaring på hvordan de ulike vanskelighetene arter seg og en bred oversikt over mulige støtte- og behandlingstiltak.

Annonse: Haugen Bok