facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om ADHD

Siste nyheter om ADHD - Siste nyheter om psykisk helse


Denne filmen er laget av ADHD Voices, og setter søkelys på barns opplevelse av det å ha ADHD.

 Her kan du se filmen

 

Kilder: