Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterDette skriver ADHD-prosjektet ved K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser på sine nettsider. De forteller at gjennom ADHD-prosjektet gjennomfører en forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen en bred kartlegging av ADHD hos voksne. Prosjektet startet våren 2004, og vil pågå fram til 2025. 

De skriver på sine nettsider:

Vi rekrutterer personer med diagnosen ADHD (hyperkinetisk lidelse), og deres familiemedlemmer.

De har allerede rekruttert 900 personer med ADHD, deres familier, og andre familier som skal fungere som kontrollgruppe i studien.

Dette gjør studien til den største i sitt slag i Norge, og en av de største kliniske studier i verden.

Mye tyder på at pasienter med ADHD-symptomer i voksen alder tilhører en kjernegruppe med spesielt alvorlig ADHD, der genetiske komponenter antas å være sentrale, ifølge nettsidene til ADHD-prosjektet. Prosjektet skal blant annet bidra til en bedre forståelse av det biologiske grunnlaget for ADHD.

...forskningsresultatene (kan) få direkte konsekvenser for diagnostikk og behandling av en stor og viktig pasientgruppe i Norge.

De informerer på sine nettsider:

Ønsker du å delta i ADHD-prosjektet? Ta kontakt! Tlf: 55 58 68 48 Epost: [email protected]

 

Kilde

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…