hjelptilhjelp banner

Det blir gjerne et for ensidig fokus på atferden til barn med ADHD. Ved at språk nedprioriteres, kan problemer med kommunikasjon forverres senere, særlig i skolesituajsoner.

Det sier forsker og logoped Wenche Andersen Helland ved Helse Fonna, og Statped Vest i Bergen, til forskning.no.Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor, at man ikke lærer det man skal på skolen.
De vil også lettere kunne mislykkes i det sosiale samspillet med jevnaldrende. Det er viktig med tidlige tiltak for i størst mulig grad å hindre en negativ utvikling fortsetter hun.

 

Kilde

Les mer om ADHD

ADHD

Dette er min ADHD

Jeg har aldri klart å slappe av. Jeg sliter med å følge samtaler fordi jeg ikke klarer å…
ADHD

Mitt liv med ADHD

Jeg er en av de kreativt "gale". Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av…