Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Når vi ikke har fleksiblitet til å godta "annerledeshet" kan til og med hyperfokuseringen stemples som en svakhet! I dette innlegget skriver jeg om hvordan hyperfokuseringen kan være en ressurs og drivkraft for både barn, unge og voksne med ADHD.

 Hyperfokusering er nøkkelen til den perfekte ADHD-jobben

Har du forvillet deg inn i en jobb du ikke kan fordra? Arbeidsvegring er et vanlig problem for mennesker med ADHD, og det å ha en jobb som "passer" er utrolig viktig for deg med ADHD.

Dette skriver Zoë Kessler i sin blogg. Mye av denne artikkelen er inspirert av det blogginnlegget. Hun skriver videre:

- Hyperfokusering kan være en nøkkel til å finne et yrke du er lidenskapelig interessert i, som vil holde på interessen, og hvor du kan utmerke deg i.

Poenget er at mennesker med ADHD ikke bare har konsentrasjonsvansker - de har også det motsatte: en utrolig evne til å være hyperkonsentrert om noe - dersom motivasjonen/interessen er til stede.

Dette trekket er noe av det mest besnærende med ADHD, og bidrar til at mange barn (og voksne) med ADHD blir misforstått, selv av sine nærmeste. De kan vise en utmerket evne til å holde fokus og være konsentrerte, men kan andre ganger være så ukonsentrerte og distraherbare at det blir et alvorlig handicap.

Forklaringen på dette er forholdsvis enkel, og den handler om motivasjon/interesse. Sagt med andre ord: Mens personer uten konsentrasjonsvansker kan klare å gjøre "kjedelige" oppgaver, er dette bortimot umulig for personer med ADHD. Derimot er det knapt noen grense for hva personer med ADHD kan få gjort, bare de har interessen for det!

 

Kunstneriske og kreative jobber

Zoë Kessler forteller om hvordan hun gjorde seg slike erkjennelser:

- I min bedrift, Dianas Drum, spesialiserte jeg meg etter hvert på å arbeide med eldre med demens, Alzheimers, og afasi som var under langtids omsorg... Under intens observasjon (med andre ord: hyperfokusering) kom jeg til en dyp forståelse av symptomene, atferden og opplevelsen til de som levde med demens og Alzheimers. 

- Jeg hadde ingen formell opplæring i alderspsykiatri, men mine observasjoner og konklusjoner ble bekreftet da jeg fikk inn fagfolk som vurderte pasientene... Jeg ble sjokkert over hvor nøyaktige mine tolkninger hadde vært, og hvordan jeg ved bare å se og lytte utviklet en inngående kjennskap til disse degenerative sykdommene.

Selv om dette bare er enkeltstående eksempler, mener Zoë Kessler at denne erfaringen sier noe generelt om det å ha ADHD. Evnen til å hyperfokusere og til å "gå sine egne veier", gjør at mange med ADHD kan ha spesielle evner innenfor kunst eller kreative yrker. Hun skriver videre:

- Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg vil gjette at de fleste yrker innenfor kunst drar nytte av en sunn dose av hyperfokusering. Da jeg skrev min første bok (20 år siden, lenge før min ADHD diagnose), var jeg lykkelig hyperfokusert gjennom hele arbeidet med å skrive manuskriptet. Fjorten-timers økter gikk, og jeg mislikte selv det å ta pauser for å få meg noe å spise. Jeg tror ikke jeg kunne ha skrevet boken uten ADHD-velsignelsen av mitt intense hyperfokus.

 

Paradokset ADHD: Både en lærevanske og en lærefordel

Hun skriver også at hyperfokuseringen har sin bakside:

- På motsatt side, kan nivået av distraksjon og manglende fokus som du opplever i din nåværende jobb være en indikator på at det er en dårlig "match" mellom deg og jobben din.

Det er jo nemlig slik at personer med ADHD i stor grad utmerker seg ved mangelfull konsentrasjon, at de er glemsomme, rotete, vimsete, og ikke får gjort oppgaver i tide. Dessuten kan de bli slitne av hele tiden å skulle ta seg sammen. Paradokset er at når de blir satt i en situasjon hvor de er lidenskapelig interesserte, vil det være det stikk motsatte av konsentrasjonsvansker som kommer til syne.

Det er viktig å kjenne til at ADHD er en kronisk tilstand, og at det ikke bare er å "ta seg sammen" og så vil konsentrasjonsvanskene forsvinne. Utfordringen ligger derfor i å finne arbeidsoppgaver til både barn og voksne med ADHD som virkelig motiverer!

Torill Fjæran Granum, leder av SPISS forlag, skrev nylig at vi må slutte å bruke begreper som lærevansker - og heller snakke om læreforskjeller! Dette er ikke minst tilfelle ved ADHD. Dette er nemlig ikke bare en lærevanske, det kan også være en lærefordel - men isåfall må man våge å la disse barna/ungdommene/voksne få anledning til å få utdype en særinteresse - og å bruke denne som inngangsport både til læring og til fungering i arbeidslivet!

Da vil vi fort oppdage at ADHD vel så mye som en funksjonshemming, kan være en ressurs!

 

Tips for å finne riktig jobb for deg med ADHD

Zoë Kessler sine råd for deg som har ADHD og som er ute etter å finne drømmejobben, er at du stiller deg selv følgende spørsmål:

  1. Når har jeg i det siste befunnet meg i dyp tilstand av konsentrasjon?
  2. Hvilke hobbyer eller sysler finner jeg det nesten umulig å rive meg bort fra?
  3. Hvilke ferdigheter har jeg som jeg har lært på egen hånd, bare fordi jeg var interessert?
  4. Hvilke temaer kan jeg ikke få lest nok om?
  5. Hvilke samtaler skiller seg ut for meg som svært engasjerende?

Svarene på disse spørsmålene kan peke deg i retning for å søke etter et yrke som du naturligvis trukket til, og at du vil være utmerket god på.

 

Tips for deg som skal gi opplæring til barn med ADHD

På den annen side kan de samme spørsmålene benyttes overfor deg som er forelder eller lærer til et barn som har ADHD.

  1. Når har barnet i det siste befunnet seg i en dyp tilstand av konsentrasjon?
  2. Hvilke hobbyer eller sysler finner barnet det nesten umulig å rive seg bort fra?
  3. Hvilke ferdigheter har barnet som det har lært på egen hånd, bare fordi det var interessert?
  4. Hvilke temaer kan barnet ikke få lest nok om?
  5. Hvilke samtaler skiller seg ut for barnet som svært engasjerende?

Svarene på disse spørsmålene kan peke deg i retning for hvilke elementer du gjør lurt i å ta i bruk i opplæringen av dette barnet, og som kan få fram det beste hos barnet.

 

Å presse de inn i samme spor som alle andre

Spørsmålet blir om vi er villige til å ha et perspektiv på ADHD som både anerkjenner at det medfører en betydelig funksjonshemming i form av konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet, og at vi samtidig erkjenner at de samme egenskapene kan være en styrke - i optimale situasjoner. 

Vi får store utfordringer om vi tviholder på at disse barna/ungdommene/voksne må presses inn i samme sporet som andre: med pliktoppfyllende læring av det som andre bestemmer at de skal interessere seg for. Slike situasjoner blir det tidsnok mange nok av i løpet av hverdagen, og nederlagene lar ikke vente på seg for de med ADHD.

Min oppfordring er derfor at vi (familie, venner, lærere, arbeidsgivere), så sant det er mulig, lar personen få gjøre oppgaver som vekker en særlig motivasjon/interesse - selv om det kanskje ikke var 100% etter boken!

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD