Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ADHD kan gi mange utfordringer også i et parforhold. Det er derfor av avgjørende betydning at par får kunnskap om hvordan de kan gjenkjenne de negative ADHD-effektene på parforholdet, og hvordan de kan håndtere dem på måter som gjør at parforholdet styrkes. Her er fem videoer fra kurset "Du og jeg og ADHD". 

Bilde: Skjermdump fra video 1Dette er noe av det som kommer fram i en sak på ADHD Norge sine nettsider, hvor også videoene tilknyttet kurset er gjort tilgjengelige.

 

ADHD kan utfordre samlivet 

ADHD Norge skriver:

Forskningen levner ingen tvil: Å takle ADHD i parforhold over mange år er en ordentlig utfordring! Sviktende oppmerksomhet, sterke følelsesutbrudd og impulsivitet vil over tid sette parforholdet på prøve. Høyt konfliktnivå er ikke uvanlig. Heldigvis vet man stadig mer om hvorfor det er slik.

De skriver også: 

Forskere anslår at 3—5 % av den voksne befolkningen har ADHD — mange udiagnostisert fordi diagnosekriteriene har vært tilpasset barn med ADHD. Dette er i ferd med å endre seg, og i tråd med det begynner vi også å få kunnskap om hvordan det er å leve i parforhold med noen som har ADHD. Ikke overraskende viser det seg at par hvor én eller begge har ADHD, har svært høy risiko for samlivsbrudd.

Det er derfor av avgjørende betydning at par får kunnskap om hvordan de kan gjenkjenne de negative ADHD-effektene på parforholdet, og hvordan de kan håndtere dem på måter som gjør at parforholdet styrkes.

 

Arrangerer samlivskurs

ADHD Norge begynte i 2016 å arrangere samlivskurs, hvor en eller begge har ADHD, som integrerte ADHD-spesifikk kunnskap med teori og metoder fra parpsykologi og parterapi. Samlivskursene har vært veldig populære.

ADHD Norge skriver:

Det er et tydelig behov blant våre medlemmer for mer kunnskap om ADHD og utfordringer knyttet til det å leve i parforhold med ADHD. Slik mangel på kunnskap skaper grobunn for feiltolkninger, som over tid skaper forvirring, avstand og utrygghet i parforholdet. Samlivsbrudd er en stor belastning, både økonomisk og emosjonelt for dem som er involvert – både for voksne og barn.

 

Nye animasjonsvideoer

Samlivskurset “Du og jeg og ADHD” er utviklet av psykologene Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington i samarbeid med ADHD Norge med midler fra BUFDIR. ADHD Norge skriver:

Innholdet i kurset er basert på forskning på voksen ADHD, litteratur og nettbaserte ressurser om parforhold og ADHD, klinisk erfaring, kunnskap om generell parpsykologi og erfaringer med kursmaterialet i utviklingsperioden. Kontakt fylkeslaget ditt for å se om de kan holde kurs.

Nå har ADHD Norge  nyliig laget fem korte animasjonsfilmer som skal formidle kunnskap om hvordan ADHD kan påvirke parforholdet, og hva som kan gjøres for å minske de negative effektene ADHD kan ha på forholdet.

Filmene vil bli en viktig del av grunnkurset som ADHD Norge tilbyr parforhold der en eller begge har ADHD.

 

Her kan du se videoene

Du og jeg og ADHD - (video 1)

 

Kunnskap styrker kjærligheten (video 2)

 

Ulikt arbeidsminne (video 3)

 

Sex - lyst og utfordringer (video 4)

 

Kjæresteknep i hverdagen (video 5)

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD

ADHD

Ny ADHD-retningslinje

Helsedirektoratet har publisert en ny faglig retningslinje for ADHD, som omhandler…