Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterEt nytt norsk forskningsprosjekt (1) visert at utdanningsnivået og arbeidsdeltakelse var svært lavt hos voksne med ADHD sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Om lag halvparten hadde videregående skole som høyeste utdanning, sammenlignet med i underkant av en tredjedel i befolkningen for øvrig, ifølge Aftenposten.no.
Samme tendens gjorde seg gjeldende for høyere utdanning som høyskole og universitet. Bare 22 prosent av deltagerne i prosjektet hadde ordinært arbeid som inntektsgrunnlag mot 72 prosent av befolkningen ellers.

 

ADHD-problematikk skaper vansker i mange typer arbeid

Vanlige problemer ved ADHD er trøbbel med å få med seg informasjon, å ha oversikt over avtaler, organisering av hverdagen, fullføring av oppgaver og kontroll av impulser, skriver Aftenposten.no.

Både tidligere og nyere forskning viser at ADHD-symptomene innebærer økt sannsynlighet for problemer med arbeidsliv og studier.

Artikkelen setter fokus på en bedre og mer tilgjengelig behandling for personer med ADHD, og da aller helst på et tidlig stadium i livet.

Moderne behandling ved ADHD innebærer at førstevalget for behandling er å kombinere medisiner og psykologisk behandling.
Det store antallet med ADHD som faller ut av arbeidslivet tyder på at en slik behandling kan redde manges plass i samfunnet og gi dem et bedre liv, og at flere trenger et slikt tilbud.

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…