Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenter En tidligere studie har ifølge PsychCentral funnet at fortykkelse av hjernebarken (cerebral cortex) er forsinket hos barn med diagnosen ADHD.

De forklarer at områder i hjernebarken har sammenheng med funksjoner som oppmerksomhet, tenkning (kognisjon), språk og bearbeiding av sanseinntrykk (sensorisk prosessering). Med andre ord: hjernebarken er en sentral hjernestruktur i forhold til ADHD.

To viktige dimensjoner av hjernebarken er tykkelse og overflateareal, som begge modnes under barndommen som del av en normale hjerneutvikling.

 

Nytt studie: Hjernebarkens overflate utvikles også senere ved ADHD

I en ny studie, publisert i Biological Psychiatry, ville forskerne utvide studien som allerede hadde påvist at hjernebarkens tykkelse har en forsinket utvikling ved ADHD.

De ville undersøke hvor vidt også utvikling av hjernebarkens overflateareale er forsinket på en lignende måte. For å gjøre dette de rekrutterte 234 barn med ADHD og 231 typisk utviklede barn. Hvert barn fikk hjernen skannet fire ganger, fra de var ca 10 til de var 17 år gamle.

Konklusjonen var at hjernebarkens overflate er forsinket i frontale områder hos barn med ADHD. Et eksempel: der normalt utviklede barn var i utviklingen ved 12,7 år, kom ADHD-barn først når de var 14,6 år. 

Med andre ord var utviklingen av hjernebarkens overflateareal ca to år forsinket ved ADHD.

 

En generell forsinkelse av oppmerksomhetsrelaterte deler av hjernen ved ADHD

Ettersom andre deler av hjernebarken også er forsinket, tyder dette funnet på at det ved ADHD er en generell forsinkelse i hjerneområder som er viktige for kontroll av action og oppmerksomhet, sier Dr. Philip Shaw, førsteforfatter av studien, ved National Institute of Mental Health.

Disse funnene understreker betydningen av longitudinelle tilnærminger til hjernens struktur, sier Dr. John Krystal, redaktør av Biological Psychiatry.

Da vi nå har demonstrert at det er et etterslep i hjernens utvikling ved ADHD, blir det viktig å nå prøve å forstå årsakene til denne forsinkede utviklingen ved ADHD.

Forskerne mener at funnet tyder på at gener som regulerer timingen på hjernens utvikling har sammenheng med utviklingen av ADHD.

Derfor mener Shaw at forskere bør "lete etter gener som regulerer timingen for hjernens utvikling, og på denne måten bane vei for nye former for behandling."

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den