hjelptilhjelp banner

Den nye studien er omtalt av forskning.no. Den ble nylig publisert i et av verdens mest anerkjente forskningstidsskrifter: The Lancet.

 - En hjernelidelse

Forskning.no skriver:

I alt 1713 personer med og 1529 personer uten ADHD er undersøkt, noe som gjør dette til den største undersøkelsen i sitt slag. Personene kommer fra ni forskjellige land og er i alderen 4 til 63 år.

Altså er det snakk om en veldig stor studie, og fordelen med slike studier er at det er svært lite sannsynlig at funnene er er resultat av tilfeldigheter. En av forskerne bak studien forteller:

Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse.

 

En utviklingsmessig forsinkelse

Det er spesielt interessant at forskjellene i hjernen var størst blant barn. Forskning.no skriver: "Ettersom ulikhetene i hjernestørrelse var tydeligere hos barn enn hos voksne, mener forskerne at det dreier seg om forsinket utvikling i hjernen til personene med ADHD."

ADHD-eksperten Russell Barkley vektlegger veldig sterkt at ADHD er en forsinkelse i normalutvikling, noe som han får støtte for i denne studien. På hjelptilhjelp.no står det mye mer om hva han forteller om ADHD-diagnosen. Barkley forteller blant annet: 

ADHD er ingen sykdom, men en utviklingsmessig funksjonshemming, kjennetegnet ved atferd som avviker fra det som er normalt for alderen. Dette avviket er ikke absolutt i den forstand at barn med ADHD er kvalitativt annerledes fra andre barn, men snarere er det et kvantitativt avvik; altså en gradsforskjell.

 

Kritikk av studien

Den nevnte studien har ikke falt i god jord hos alle. Den har blitt møtt med kritikk som tar til orde for at funnene ikke er gyldige, og det er blitt øvd press imot Lancet-tidsskriftet for å trekke studien basert på noen metodologiske svakheter.

I følge av denne kritikken har forfatterne av studien funnet en feil som gikk på at IQ-scorene i en tabell var byttet om mellom ADHD-gruppen og kontrollgruppen, noe de vil publisere som et erratum til studien - dvs. en kommentar som retter opp en feil. 

Imidlertid har Lancet konkludert med at studien slett ikke vil trekkes tilbake - og den blir altså stående med sine konklusjoner - i et av verdens mest anerkjente forskningstidsskrifter. 

 

Eksekutive vansker

ADHD er i veldig stor grad en forstyrrelse som rammer de eksekutive funksjonene i hjernen, altså styringsfunksjonene: Det som skal til for at vi kan planlegge og styre vår egen atferd, tanker og følelser.

Det er synd når personer med ADHD ikke blir tatt på alvor, men studier som denne kan forhåpentligvis bidra til en bedre forståelse. 

Vil du lese mer om ADHD? Jeg anbefaler deg å lese om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer. Jeg vil også anbefale boken

"ADHD. Ustoppelig energi"

I den forteller Magnus J. Krogh som selv har ADHD om livet med denne diagnosen; om både de positive sidene og om skyggesidene ved tilstanden.

 

Videoer om ADHD

Les mer om ADHD

ADHD

Idun har ADHD

Idun Bakke er 24 år og har ADHD. Er alle med en ADHD-diagnose aggressive, voldsomme og…