hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

I denne boken beskrives 16 kvinner med ADHD. Forfatteren gir innblikk i og kommenterer deres livshistorier og skjebner. Innledningsvis gir forfatteren en innføring i ADHD generelt og ADHD hos jenter og kvinner, og ADHD i forbindelse med rusmisbruk.Hun skriver også om livsfaser og livsløpet til kvinner med ADHD.

Annonse: Ark bokhandel