hjelptilhjelp banner

Boken omtales på forfatterens nettside på følgende måte.

I mange år har jeg gått og tenkt på om jeg skulle skrive en bok om det å være mamma til et barn med ADHD. Det er så mange som mener og tror my eom ADHD, samtidig er det alt for mange myter om hvordan disse barn aog foreldrene deres er. Jeg ønsker med denne boken å skape en større forståelse om hva ADHD er, fortelle om hvilke utfordringer det kan gi og hvordan man kan tilrettelegge for barna best mulig.

Det er en ærlig fortelling med råd og tips.

k