hjelptilhjelp banner

Dette skriver Science Daily på sine nettsider basert på en rykende fersk undersøkelse publisert av israelske forskere.

Inntil denne oppdagelsen har det ikke vært kjent noen pålitelig fysiologisk markør for ADHD. 

ADHD - hyppigst diagnostisert og feildiagnostisert

De skriver videre:

ADHD er den vanligst diagnostiserte - og feildiagnostiserte - atferdsforstyrrelsen blant amerikanske barn, ifølge Centers for Disease Control and Prevention i USA.
Dessverre finnes det i dag ingen pålitelige fysiologiske markører for å diagnostisere ADHD. Leger generelt diagnostiserer sykdommen ved å ta opp en medisinsk og sosial historie av pasienten og familien, diskuterer mulige symptomer og observerer pasientens atferd.

Det understrekes at mangelen på objektive indikasjoner for ADHD skaper et stort rom for feilvurderinger, som i sin tur igjen kan føre til overmedisinering med sentralstimulerende midler, noe verken barn eller deres foreldre er tjent med.

 

Ufrivillige øyebevegelser kan være et objektivt tegn på ADHD

I en ny studie publisert i tidsskriftet Vision Research av forskere fra universitetet i Tel Aviv, hevdes det at ufrivillige øyebevegelser gjenspeiler tilstedeværelsen av ADHD på en nøyaktig måte.

Inntil denne oppdagelsen har det ikke vært noen pålitelig fysiologisk markør for ADHD.

Dermed kan man være i nærheten av å ha funnet et mer objektivt verktøy for diagnostisering av ADHD enn det man hittil har kunne oppdrive.

Studien hadde 22 voksne forsøkspersoner som gjennomførte en 22 minutter lang test over to ganger, og hvor det ble målt øyebevegelser mens forsøkspersonene gjorde oppmerksomhetskrevende oppgaver. Halvparten av de som tok testen hadde ADHD-diagnose, og disse tok testen uten medisin ene gangen og med medisin andre gangen. Personer uten ADHD utgjorde kontrollgruppen.

Vi hadde to mål med dette studiet, sier Dr. Fried som selv ble diagnostisert med ADHD som voksne.
Den første var å skape et nytt diagnostisk verktøy for ADHD, og det andre var å teste om ADHD-medisiner virkelig fungerer - og vi fant ut at det gjør de.

 

En fysiologisk markør for ADHD og beviselig effekt av medisin

Studien viste at det var en signifikant forskjell mellom personene med ADHD og de som ikke hadde ADHD, på bruken av ufrivillige øyebevegelser, og samtidig at det var en signifikant forskjell mellom ADHD-personenes egen kontroll på ufrivillige øyebevegelser avhengig av om de var umedisinerte eller påvirket av medisiner.

Forskerne fant at det er en direkte sammenheng mellom ADHD og manglende evne til å undertrykke øyebevegelser i påvente av visuelle stimuli. 

I tillegg fant forskerne at personene med ADHD presterte like godt som kontrollgruppen når de var medisinerte med sentralstimulerende midler. Da hadde ADHD-gruppen en normalt god evne til å undertrykkel ufrivillige øyebevegelser, slik at prestasjonen var helt på gjennomsnitt med prestasjonenen i kontrollgruppen.

 

- Umulig å late som man har ufrivillige øyebevegelser

Denne testen er rimelig og tilgjengelig, og tilbyr et praktisk og idiotsikkert verktøy for medisinske fagfolk, sier Dr. Fried i følge Science Daily.
Med andre tester for ADHD, kan forsøkspersoner forvrenge faktiske forhold, eller gjøre feil på testene med vilje, men denne testen er det ikke mulig å lure. Det vi måler er ufrivillige øyebevegelser. Slik sett utgjør disse en kurant, fysiologisk markør for ADHD.
Vår studie gir også et klart bevis på at at sentralstimulerende midler (metylfenidat) fungerer som behandling for ADHD. Det er absolutt ikke en placebo-effekt, som noen har hevdet.

Forskerne gjennomfører for tiden mer omfattende forsøk på større kontrollgrupper for å undersøke testen ytterligere.

 

Kilder:

Les mer om ADHD

ADHD

Mitt liv med ADHD

Jeg er en av de kreativt "gale". Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av…