Pia Søfteland (25) fikk støtte til å ta lastebillappen. Det ble redningen for den unge kvinnen.

Dette skriver TV2.no. De forteller at siden hun fikk jobben i januar har Pia stortrivdes som søppelkjører i Bergen.Men det skulle være en lang vei å gå, og fram til denne jobben har det ikke vært enkelt for Pia å komme seg inn i arbeidslivet, forteller TV2.no. Hun forteller selv:

Jeg fikk diagnosen ADHD da jeg var 11. På skolen var det vanskelig å sitte i ro og følge med.

Jeg må være i bevegelse hele tiden. Derfor passer denne jobben så perfekt.

Ikke alle er like heldige som Pia. TV2.no skriver:

Hun var en del av den dystre statistikken som viser at det blir stadig flere under 30 som går på arbeidsavklaringspenger. De nyeste tallene fra NAV viser at det ved utgangen av mars var 300 flere unge som mottar slik støtte enn for et år siden.

For Pia sin del oppleves det mye bedre å kunne arbeide enn å bare motta trygd - og nettopp derfor var hjelpen fra NAV så viktig. Hun forteller:

Det er mye bedre. Nå føler jeg at jeg gjør meg fortjent til pengene jeg får, i stedet for å bare få. Det er godt å kjenne at jeg bidrar.

Jeg har ikke alltid vært like fornøyd med NAV, men i det siste har de vært fantastiske.