hjelptilhjelp banner

Positiv forsterkning har større effekt for barn med ADHD

Forskerne har vist at barn med ADHD responderer sterkere enn barn uten ADHD på å få små belønninger eller forsterkninger.

Positiv forsterkning innebærer at den atferden man ønsker å styrke hos et barn får en positiv konsekvens for barnet, for eksempel i form av anerkjennelse, ros eller å samle seg opp til en større belønning.Den gunstige effekten av å få positiv forsterkning hos barn med ADHD når de skal gjøre en oppgave, synes ifølge forskerne å henge sammen med at dette gir barnet høyere motivasjon. 

Den økte motivasjonen styrker dermed barnets evne til konsentrasjon og til å prestere kognitivt omkring oppgaven.

 

- Bruk ytre belønning for å øke motivasjonen hos barn med ADHD

Barn med ADHD presterer ofte dårligere på skolen enn deres evner skulle tilsi, og det å øke barnets motivasjon gjennom å tilrettelegge gode atferdsbetingelser kan være med på å gi barnet mulighet til å få bruke sine evner bedre.

Derfor er også atferdsterapi viktige tiltak i møte med barn med ADHD, legger forskerne til.

Den største forskjellen er at typisk utviklede barn vanligvis gjør sitt beste når de ganske enkelt blir bedt om å gjøre sitt beste, forteller en av forskerne.

Men barn med ADHD trenger i større grad en ekstern forsterkning for å gjøre sitt beste.

 

Kilde:

Les mer om ADHD

ADHD

Dette er min ADHD

Jeg har aldri klart å slappe av. Jeg sliter med å følge samtaler fordi jeg ikke klarer å…
ADHD

Idun har ADHD

Idun Bakke er 24 år og har ADHD. Er alle med en ADHD-diagnose aggressive, voldsomme og…