Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterPositiv forsterkning har større effekt for barn med ADHD

Forskerne har vist at barn med ADHD responderer sterkere enn barn uten ADHD på å få små belønninger eller forsterkninger.

Positiv forsterkning innebærer at den atferden man ønsker å styrke hos et barn får en positiv konsekvens for barnet, for eksempel i form av anerkjennelse, ros eller å samle seg opp til en større belønning.

Den gunstige effekten av å få positiv forsterkning hos barn med ADHD når de skal gjøre en oppgave, synes ifølge forskerne å henge sammen med at dette gir barnet høyere motivasjon. 

Den økte motivasjonen styrker dermed barnets evne til konsentrasjon og til å prestere kognitivt omkring oppgaven.

 

- Bruk ytre belønning for å øke motivasjonen hos barn med ADHD

Barn med ADHD presterer ofte dårligere på skolen enn deres evner skulle tilsi, og det å øke barnets motivasjon gjennom å tilrettelegge gode atferdsbetingelser kan være med på å gi barnet mulighet til å få bruke sine evner bedre.

Derfor er også atferdsterapi viktige tiltak i møte med barn med ADHD, legger forskerne til.

Den største forskjellen er at typisk utviklede barn vanligvis gjør sitt beste når de ganske enkelt blir bedt om å gjøre sitt beste, forteller en av forskerne.

Men barn med ADHD trenger i større grad en ekstern forsterkning for å gjøre sitt beste.

 

Kilde:

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…