Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Bilde: Dreamstime (med lisens)

En liten anerkjennelse for en utført oppgave kan ha stor betydning for et barn med ADHD. Nå har forskere demonstrert at barn med ADHD har større effekt enn barn uten ADHD på å få positiv forsterkning når de utfører mentale oppgaver. 

Positiv forsterkning har større effekt for barn med ADHD

Forskerne har vist at barn med ADHD responderer sterkere enn barn uten ADHD på å få små belønninger eller forsterkninger.

Positiv forsterkning innebærer at den atferden man ønsker å styrke hos et barn får en positiv konsekvens for barnet, for eksempel i form av anerkjennelse, ros eller å samle seg opp til en større belønning.

Den gunstige effekten av å få positiv forsterkning hos barn med ADHD når de skal gjøre en oppgave, synes ifølge forskerne å henge sammen med at dette gir barnet høyere motivasjon. 

Den økte motivasjonen styrker dermed barnets evne til konsentrasjon og til å prestere kognitivt omkring oppgaven.

 

- Bruk ytre belønning for å øke motivasjonen hos barn med ADHD

Barn med ADHD presterer ofte dårligere på skolen enn deres evner skulle tilsi, og det å øke barnets motivasjon gjennom å tilrettelegge gode atferdsbetingelser kan være med på å gi barnet mulighet til å få bruke sine evner bedre.

Derfor er også atferdsterapi viktige tiltak i møte med barn med ADHD, legger forskerne til.

Den største forskjellen er at typisk utviklede barn vanligvis gjør sitt beste når de ganske enkelt blir bedt om å gjøre sitt beste, forteller en av forskerne.

Men barn med ADHD trenger i større grad en ekstern forsterkning for å gjøre sitt beste.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD

ADHD

Ny ADHD-retningslinje

Helsedirektoratet har publisert en ny faglig retningslinje for ADHD, som omhandler…