facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om ADHD

Siste nyheter om ADHD - Siste nyheter om psykisk helse


Dette skriver nrk.no. De forteller videre:Andelen som er registrert med ADHD-diagnoser varierer veldig fra fylke til fylke, uten at det ser ut til å henge sammen med sosioøkonomiske faktorer eller geografi. Antall diagnoser varierer for eksempel stort mellom nabofylker som Aust-Agder og Vest-Agder.

De poengterer også at fylkene som har flest ADHD-diagnoser i sin befolkning, har opptil 3,5 ganger flere slike tilfeller enn fylkene med færrest diagnoser.

Fylkesvis spriker det fra 3,7 prosent av guttene i Vest-Agder til 8,1 prosent i Nordland. For jentene er det 1 prosent med ADHD-diagnose i Vest-Agder og 4,3 prosent i Nordland.

 

Men hvorfor er slik?

Det er Folkehelseinstituttet som står bak statistikken som viser at det store forskjeller i ADHD-tilfeller på tvers av norske fylker. De blir spurt om en forklaring på hvorfor det er så store forskjeller.Avdelingsdirektør Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet forteller:

Den mest troverdige forklaringen på variasjonene er at det er forskjeller i praksis ved ulike sykehus og i fagmiljøer. Mange steder er det sterk motstand mot å bruke ADHD-diagnosen, man ser for eksempel heller etter vold, overgrep eller vanskjøtsel som forklaring på atferdsvansker. Andre steder kan det forekomme overdiagnostisering,

 Omkring 3% har ADHD-diagnose

adhd skoleTall fra Folkehelseinstituttet viser at omkring 3% har ADHD-diagnosen i Norge. Dette er forholdsvis lave tall, da det er anslatt at mellom 3 og 5% har diagnosen på verdensbasis.

Det er store kjønnsforskjellen i diagnose-tilfeller. Nrk.no skriver:

Det er langt flere gutter og menn enn jenter og kvinner som får diagnosen. Blant norske gutter i alderen 12 til 17 år er det for eksempel mellom 5 og 6 prosent, mens tilsvarende for jentene er at mellom 2 og 3 prosent har diagnosen.

I et prosjekt framover skal Folkehelseinstituttet se nærmere på hvorfor det er så store forskjeller på tvers av landet, hvor de vil vurdere diagnosegrunnlaget i de ulike helseforetaket.

Vil du vite mer om ADHD?

Da anbefaler jeg at du leser om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer. Kan også tipse om boken Barn og unge med ADHD i skolen.

Affiliateannonse

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om ADHD

Skam - en mammas bekjennelse

Skam er et tema som er sårt for mange av oss mammaer til barn og ungdom med ADHD. Noe mange av oss føler på, ofte, og som få av oss snakker om. Først nå er jeg klar til å sette ord på min skamfølelse over ADHD diagnosen til min…
ADHD

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter