Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Dette skriver nrk.no. De forteller videre:

Andelen som er registrert med ADHD-diagnoser varierer veldig fra fylke til fylke, uten at det ser ut til å henge sammen med sosioøkonomiske faktorer eller geografi. Antall diagnoser varierer for eksempel stort mellom nabofylker som Aust-Agder og Vest-Agder.De poengterer også at fylkene som har flest ADHD-diagnoser i sin befolkning, har opptil 3,5 ganger flere slike tilfeller enn fylkene med færrest diagnoser.

Fylkesvis spriker det fra 3,7 prosent av guttene i Vest-Agder til 8,1 prosent i Nordland. For jentene er det 1 prosent med ADHD-diagnose i Vest-Agder og 4,3 prosent i Nordland.

 

Men hvorfor er slik?

Det er Folkehelseinstituttet som står bak statistikken som viser at det store forskjeller i ADHD-tilfeller på tvers av norske fylker. De blir spurt om en forklaring på hvorfor det er så store forskjeller.

Avdelingsdirektør Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet forteller:

Den mest troverdige forklaringen på variasjonene er at det er forskjeller i praksis ved ulike sykehus og i fagmiljøer. Mange steder er det sterk motstand mot å bruke ADHD-diagnosen, man ser for eksempel heller etter vold, overgrep eller vanskjøtsel som forklaring på atferdsvansker. Andre steder kan det forekomme overdiagnostisering,

 

Omkring 3% har ADHD-diagnose

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omkring 3% har ADHD-diagnosen i Norge. Dette er forholdsvis lave tall, da det er anslatt at mellom 3 og 5% har diagnosen på verdensbasis.

Det er store kjønnsforskjellen i diagnose-tilfeller. Nrk.no skriver:

Det er langt flere gutter og menn enn jenter og kvinner som får diagnosen. Blant norske gutter i alderen 12 til 17 år er det for eksempel mellom 5 og 6 prosent, mens tilsvarende for jentene er at mellom 2 og 3 prosent har diagnosen.

I et prosjekt framover skal Folkehelseinstituttet se nærmere på hvorfor det er så store forskjeller på tvers av landet, hvor de vil vurdere diagnosegrunnlaget i de ulike helseforetaket.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD

ADHD

Dette er min ADHD

Jeg har aldri klart å slappe av. Jeg sliter med å følge samtaler fordi jeg ikke klarer å…