Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Seks år gammel fikk Kristoffer diagnosen ADHD, men det skulle ta lang tid før han fikk hjelpen han trengte. Fred og ro, tettere oppfølging i mindre gruppe er noe av det Kristoffer trekker fram som suksessfaktorer.

Det er nrk.no som første omtalte denne saken. Nrk.no skriver:Det var veldig vanskelig for meg på skolen. Jeg klarte ikke å fokusere, hadde vanskelig for å forstå, hadde lese- og skrivevansker. Karakterene var dårlige under hele skolegangen. Jeg fikk ikke mye hjelp til det jeg trengte, forteller Kristoffer.

Kristoffer holder jevnlig foredrag i regi av ADHD Norge Troms.

Nrk.no skriver også at det var først etter videregående skole at Kristoffer fikk hjelp som han opplevde som nyttig - i forbindelse med en utdanning som han tok - og hvor han fikk toppkarakter. Han forteller til nrk.no:

Jeg fikk eget kontor hvor jeg kunne sitte i fred, jeg hadde en person som fulgte meg opp hele tiden. Det å ha mindre grupper og å la elevene bruke masse tid på oppgaver, det tror jeg på. Da tror jeg det lykkes for mange, sier Kristoffer.

 

Kilde:

- Jeg ble veldig utagerende, ropte og hylte, ødela ting. Nrk.no

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD