hjelptilhjelp banner

Seks år gammel fikk Kristoffer diagnosen ADHD, men det skulle ta lang tid før han fikk hjelpen han trengte. Fred og ro, tettere oppfølging i mindre gruppe er noe av det Kristoffer trekker fram som suksessfaktorer.

Det er nrk.no som første omtalte denne saken. Nrk.no skriver:Det var veldig vanskelig for meg på skolen. Jeg klarte ikke å fokusere, hadde vanskelig for å forstå, hadde lese- og skrivevansker. Karakterene var dårlige under hele skolegangen. Jeg fikk ikke mye hjelp til det jeg trengte, forteller Kristoffer.

Kristoffer holder jevnlig foredrag i regi av ADHD Norge Troms.

Nrk.no skriver også at det var først etter videregående skole at Kristoffer fikk hjelp som han opplevde som nyttig - i forbindelse med en utdanning som han tok - og hvor han fikk toppkarakter. Han forteller til nrk.no:

Jeg fikk eget kontor hvor jeg kunne sitte i fred, jeg hadde en person som fulgte meg opp hele tiden. Det å ha mindre grupper og å la elevene bruke masse tid på oppgaver, det tror jeg på. Da tror jeg det lykkes for mange, sier Kristoffer.

 

Kilde:

- Jeg ble veldig utagerende, ropte og hylte, ødela ting. Nrk.no

Les mer om ADHD

ADHD

Mitt liv med ADHD

Jeg er en av de kreativt "gale". Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av…
ADHD

Ny ADHD-retningslinje

Helsedirektoratet har publisert en ny faglig retningslinje for ADHD, som omhandler…