facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om ADHD

Siste nyheter om ADHD - Siste nyheter om psykisk helse


ADHD Norge skriver:

Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen. Filmene skal gi praktiske råd og tips om hvordan og hvorfor tilrettelegge for elever med ADHD. Det er fokus på hva vi vet fungerer og de gode tiltakene vises frem.
Eksperten i filmen er Lisbeth Iglum Rønhovde som arbeider i PP-tjenesten i Hobøl, Skiptvet og Spydeberg kommune. Elever i 5.klasse på Hovin skole og 8.klasse på Nannestad ungdomsskole er deltagere i filmen.

   1. Hva er ADHD?

    Denne filmen beskriver kort hva ADHD er og hvilke hovedutfordringer elevene kan ha.

  2. Godt jobbet

    Denne filmen forklarer hvorfor man må tilrettelegge for elever med ADHD og hva man vinner ved å fokusere på ros og mestring.  3. Grave etter gull

    Denne filmen handler om hvordan lærer og assi