Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterADHD Norge skriver:

Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen. Filmene skal gi praktiske råd og tips om hvordan og hvorfor tilrettelegge for elever med ADHD. Det er fokus på hva vi vet fungerer og de gode tiltakene vises frem.
Eksperten i filmen er Lisbeth Iglum Rønhovde som arbeider i PP-tjenesten i Hobøl, Skiptvet og Spydeberg kommune. Elever i 5.klasse på Hovin skole og 8.klasse på Nannestad ungdomsskole er deltagere i filmen.

 

 1. Hva er ADHD?

  Denne filmen beskriver kort hva ADHD er og hvilke hovedutfordringer elevene kan ha.

 2. Godt jobbet

  Denne filmen forklarer hvorfor man må tilrettelegge for elever med ADHD og hva man vinner ved å fokusere på ros og mestring.

 3. Grave etter gull

  Denne filmen handler om hvordan lærer og assistent kan arbeide godt sammen og hvordan man kan benytte seg av assistenten på funksjonell måte. Hvordan bruke elevenes ressurser i undervisning.

 4. Du er sjefen

  Denne filmen viser i praksis hvordan god klasseledelse og ytre kontroll vil være en hjelp for elevene. Hjelp til organisering og struktur vil være til god nytte.

 5. Hjelpemidler for eleven med ADHD

  Denne filmen viser noen gode hjelpemidler som kan være til hjelp for elever med ADHD.

 6. Friminutt i barneskolen

  Denne filmen viser hvilke utfordringer elever med ADHD på barneskolen kan ha i friminuttet. Sosial omgang med jevnaldrende kan være vanskelig og filmen viser hvordan lærer tar tak i utfordrende situasjoner.

 7. Friminutt i ungdomsskolen

  Denne filmen viser hvilke utfordringer elever med ADHD på ungdomsskolen kan ha i friminuttet. Sosial omgang med jevnaldrende kan være vanskelig og blir gjerne mer kompleks etter økende alder.

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…