Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forskere ved Universitetet i Bergen har deltatt i verdens største genetiske studie av ADHD. Resultatene deres viser at ADHD er biologisk forankret. Dette skriver VG.no på sine nettsider.

Bilde: av Greg Rakozy på Unsplash Gjennombrudd i forskningen

De skriver videre:

Dette er et gjennombrudd i forskningen på ADHD. Det blir mye enklere å forstå tilstanden fremover, sier professor Jan Haavik ved KG Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen (UiB).

Studien som VG.no viser til ble utført i et samarbeid med flere internasjonale forskningssentre. Den inkluderte 20.000 mennesker med ADHD i tillegg til 35.000 personer som utgjorde kontrollgruppen.

 

Handler ikke om dårlig oppdragelse

VG.no skriver:

De finner flere vanlige genetiske varianter som har sammenheng med ADHD. Har man mange av variantene, øker sannsynligheten for at man har diagnosen.

Haavik utdyper overfor VG.no:

Vi viser at noen har en høyere genetisk medfødt sårbarhet for ADHD og det ADHD kan medføre, og håper det kan endre synet på tilstanden. Det handler ikke om dårlig oppdragelse eller holdninger, sier Haavik.

 

Ulike grader av hyperaktivitet

I VG.no påpekes det at det er ulike syn på hva ADHD er. 

De fleste forskere ser på ADHD som en tilstand som gjør at de som har diagnosen varierer langs et spekter av hyperaktivitet.

De mest ekstreme er de som avviser dette helt, og mener ADHD skyldes dårlig oppdragelse og lite selvdisiplin. Denne studien er den første som kan motbevise dette.

 

Ønsker holdningsendring

Forskerne bak ADHD-studien håper at de kan være med på å påvirke holdninger til ADHD i samfunnet. Haavik forteller til VG.no:

Mennesker med ADHD har ofte et vanskelig liv. Når deres problemer ikke blir anerkjent som reelle, blir det i hvert fall ikke lettere for disse menneskene å håndtere vanskene. 

I artikkelen nevnes også at det fremdeles er mange vanskelige grenseoppganger i det kliniske arbeidet med ADHD ute i hjelpeapparatet.

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om ADHD