Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Anerkjente NICE har publisert retningslinjer for diagnose og behandling ved sosial angst, og det for første gang.
Dette skriver PsykNytt, som viser til en artikkel fra Mental Elf. Her leser du de ferske anbefalingene for hva som gir best behandling av sosial angst.

 

Sosial angst er en alvorlig lidelse

Det understrekes i artikkelen at sosial angst er mye mer enn å være sjenert i et selskap eller nervøs framfor et jobbintervju. Tvert imot er soial angst en lidelse som virker ødeleggened einn på dagliglivet, på sosiale relasjoner, og ikke minst i forhold til en svekket livskvalitet. I tillegg fører sosial angst ofte til tilleggsvansker, som f.eks rusmisbruk.

Les mer: Her ser du en dokumentar om sosial angst (engelsk)

 

Nye retningslinjer for behandling av sosial angst

Nå er det for første gang gitt ut retningslinjer for behandling av sosial angst, fra det britiske NICE, The National Institute for Health and Clinical Excellence. Disse er basert på den nyeste forskning om sosial angst. Rapporten anbefaler en rekke tiltak for voksne med sosial angst:

  • Kognitiv atferdsterapi, spesielt utviklet for behandling av sosial angst
  • Personer med sosial angst bør ikke få tilbud om gruppeterapi framfor individuell terapi
  • Personer som ikke ønsker å gå i terapi, kan få tilbud om selvhjelp basert på kognitiv atferdsterapi
  • Dersom personen med sosial angst ønsker å ta medisiner, bør vedkommende tilbys SSRI’er, og følges opp nøye for å fange opp eventuelle uønskede bivirkninger
  • Kortvarig psykodynamisk psykoterapi kan tilbys dersom vedkommende ikke ønsker verken kognitiv atferdsterapi, selvhjelp eller antidepressiva, selv om tiltaket er mindre effektivt

Les mer: Slik overvinner du sosial angst 

 

Anbefalinger for behandling av sosial angst hos barn

Anbefalingene for behandling av sosial angst hos barn og unge er langt færre enn for voksne:

  • Barn eller unge med sosial angst kan få tilbud om gruppe- eller individuell kognitiv atferdsterapi
  • Barn og unge som er modne nok, kan få tilbud om tiltak tiltenkt voksne mennesker

 

Dette er ikke anbefalt som behandling ved sosial angst

NICE gir også retningslinjer for hvilke typer tiltak som ikke er anbefalt ved sosial angst, ifølge PsykNytt:

  • Sosial angst hos barn og unge bør ikke behandles med psykofarmaka
  • Antiepileptika, trisykliske antidepressiva, benzodiazepiner og antipsykotika er ikke egnet til behandling ved sosial angst hos verken barn eller voksne
  • Tiltak basert på mindfulness eller støtteterapi anbefales ikke ved sosial angst

 

Kilder 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst