Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykologi og psykoterapi

Angstplager hos barn og unge kan være et betydelig problem både for barnet / ungdommen selv, for familie, og venner. Her finner du 15 tips til bøker som kan være aktuelle i møte med barn og unge som har angst.

Bilde: av Dollar Gill på Unsplash 

Angst hos barn og unge kan være knyttet til en rekke tema, som å være redde for å bli skilt fra foreldrene, engstelse i sosiale situasjoner, frykt for å dumme seg ut, med mer. Angsten kan komme i form av vedvarende bekymring, unngåelsesatferd, sosial angst, panikkangst, med mer. 

 

Hva er angst?

Vil du lese mer om angst på hjelptilhjelp.no? Da kan du besøke vår temaside om angst her.

 

Anbefalte bøker om angst

 1. Hjelp ditt engstelige barn. En foreldreveileder

  Forfatter: Ronald M. Rapee med flere (2016)

  I denne boken kan du lese om noen av de vanlige formene for angst hos barn. Du vil få økt innsikt i problemet, og du lærer hvordan du kan hjelpe barnet til å ta kontroll over angsten.

  Boken gir foreldre konkrete øvelser og verktøy for hva du bør gjøre når barnet ditt blir redd; hvordan du kan lære barnet ditt detektivtenkning; og hvordan du kan hjelpe barnet å eksponere seg for det hun frykter.

 2. Barn med sosial angst og sjenanse

  Forfatter: Kirsten Flaten (2015)

  Denne boken prøver å besvare spørsmålet om hva barnehagen og skolen kan gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna. Den gir også råd om hvordan barnehagen og skolen kan samarbeide med foreldrene for å gjøre barnets hverdag så lite angstfylt som mulig.

  Boken vil gjøre ansatte i barnehager og skoler bedre i stand til å oppdage barn som sliter med sosial angst og sjenanse, og gi dem kunnskap til å hjelpe barnet med å håndtere og redusere disse vanskene.

 3. Barnehagebarn og angst

  Forfatter: Kirsten Flaten (2019)

  Vet du hva som kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?

  Med barnehagen som ramme gir denne boken deg et innblikk i hva angst er, og hvordan ulike typer angst arter seg, og gir ansatte i barnehagen verktøyene for å handle.

 4. Å bekjempe sjenanse og sosial angst hos barn

  Forfattere: Lucy Willets og Cathy Creswell (2011) 

  Mange barn er naturlig sjenerte, men ekstrem sjenanse og sosial angst kan bli et stort problem. Disse barna vegrer seg gjerne for å gå på skolen, de får ikke så lett venner, og de kan også utvikle sosial angst i voksen alder. Boken gir en innføring i problemet og hvordan barn og unge med slike vansker kan hjelpes.

 5. Psykisk helse i skolen

  Redaktører: Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe, og Klara Øverland (2016)

  Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging og støtte i skolehverdagen. Boken har et eget kapittel om angst som har høy relevans for ansatte i skolen.

 6. Ungdom og psykisk helse

  Redaktører: Lars Ravn Øhlckers, Ove Heradstveit, og Liv Sand (2019)

  Ungdomstiden er intens, spennende og overveldende. Psykisk helse i ungdomstiden er uløselig knyttet til de utviklingsmessige utfordringene som all ungdom opplever. Boken har et egen kapittel om angst som er nyttig for alle som jobber med ungdom med angstproblemer, både innenfor forebyggende arbeid og behandling.

 7. Psykologisk førstehjelp (8-12 år)

  Forfatter: Solfrid Raknes (2010)

  Denne boken er en verktøyspakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Passer for arbeid med angst i aldersgruppen 8 til 12 år.

 8. Psykologisk førstehjelp (4-7 år)

  Forfatter: Solfrid Raknes (2014)

  Denne boken er en verktøyspakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Passer for arbeid med angst i aldersgruppen 4 til 7 år.

 9. Psykologisk førsthjelp (13-18 år)

  Forfatter: Solfrid Raknes (2010)

  Denne boken er en verktøyspakke som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Passer for arbeid med angst i aldersgruppen 13 til 18 år.

 10. Når barnet unngår å snakke

  Forfatter: Heidi Omdal (2016)

  Hvordan bør lærere og foreldre reagere når et barn som snakker normalt med foreldre og søsken hjemme, konsekvent unngår å snakke i barnehage og skole?

  Når barn er tause, blir kommunikasjonsmønsteret mellom barnet og andre ofte fastlåst. Barnet opprettholder den tause rollen enten fordi voksne prøver for hardt, for tidlig eller for lite.

  Forfatteren kommer med forslag til hvordan barnehager og skoler kan bygge opp kapasitet blant sine ansatte. Forslagene gjøre det enklere å implementere bokens anbefalte tiltak for tause barn.

 11. Historien om Maria

  Forfatter: Christine Otterstad (2017)

  En bok om mental trening for barn og ungdom! Christine Otterstads datter Maria var et engstelig barn. Hun sov dårlig og var redd for alle unntatt den nærmeste familien. Hun klarte ikke å være på lekeplasser eller å gå i bursdager, og hun må takle stress, nerver og ødeleggende tanker.

  Et poeng i boken er at man på skolen lærer lite om selvfølelse, selvrespekt, stress og vanskelige følelser. Christine Otterstad arbeider for at psykisk helse skal bli et eget skolefag, for det hjelper ikke å være god i matte hvis man ikke takler livet og hverdagen.

  Boken gir råd om hvordan foreldre med forholdsvis enkle grep kan hjelpe barnet sitt til å mestre nye utfordringer og bli mentalt sterkere.

 12. Hva kan jeg fortelle dem om angst?

  Forfattere: Lucy Willets og Polly Waite (2014)

  I denne boken møter du Mona, en jente med angstlidelse. Mona lærer deg om angstlidelse ved å bruke sine egne erfaringer. Hun forteller hvordan det er å være angstlidende, hvordan det påvirker henne i hverdagen.

  Hun beskriver hvordan hennes selvlærte teknikker hjelper henne i hverdagen og hvordan de rundt henne kan hjelpe til.

 13. Hva kan jeg fortelle deg om selektiv mutisme?

  Forfattere: Maggie Johnson og Allison Wintgens (2013)

  Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner.

 14. Hva kan jeg fortelle dem om tvangslidelser (OCD)?

  Forfatter: Amita Jassi (2013)

  I boken møter du Karine, en tenåring med tvangslidelse (OCD. Hun forteller om OCD slik hun opplever det, og gir den som leser boken, kunnskaper om hva dette er, hvordan tvangstankene og tvangshandlingene påvirker henne til daglig, og hvordan menneskene rundt henne kan hjelpe.

 15. maja livredd

  Maja livredd - for sånn er det å ha angst- og tvangslidelse

  Forfatter: Gro Merete Grønvold Eilertsen (2016)

  Maja er åtte år og stort sett akkurat som alle andre jenter på åtte. Det er bare en liten ting - en liten gruing i magen som av og til lager sprell og ugagn og gjør Maja til Maja Livredd, redd for alt og ingenting. Eller, ikke alt, som Maja selv sier, men ganske mye.

  Boken gir en lett innføring i tvang og angsttilstander, og er et godt utgangspunkt for den gode samtalen med barnet om temaet.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst