Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er helt nødvendig at pasienten ikke bruker medikamenter for at vi skal kunne jobbe med angsten, sier leder Gro Nore og overlege Heidi Berg Houmb ved Avdeling for angstlidelser på Modum Bad.
Dette skriver Modum Bad i sitt magasin Badeliv.

 

Angstbehandlingen foregår uten medisiner

Mange av pasientene som kommer til Modum Bad har ofte en brokete fortid med lang fartstid innen annen behandling i helsevesenet, men hvor denne behandlingen ikke har hatt god nok effekt i å gi pasienten kontroll over angsten.

Det skrives videre i Badeliv:

Mange av de som kommer til oss har slitt med angst i årevis. I snitt har pasientene våre hatt sin angstlidelse i 19 år. Det er viktig å ta dem på alvor og vise at de ikke har noe å frykte, sier Heidi Berg Houmb og Gro Nore ved Avdeling for angstlidelser.

Ved avdelingen går alle pasienter gjennom en grundig behandling, men uten angstdempende medikamenter. Pasientene får naturligvis behandling av somatiske lidelser som høyt blodtrykk, hjertemedisiner og andre psykiske lidelser som krever medisiner.

 

Psykoterapi gir best effekt for angst

Badeliv skriver vider at Modum Bad også tilbyr medikamentell behandling til pasienter som har nytte av det, men at svært mange som blir henvist dit har prøvd medikamenter før uten effekt.

Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at pasienter som ønsker det, får tilbud om legemiddelfri behandling, forteller klinikkdirektør Tron Svagård.

Forskning har vist at psykoterapi er mer effektivt og gir en mer langvarig bedring enn ved medikamentell behandling alene. Fordelen med psykoterapi er at pasienten kan lære seg mestringsstrategier som kan hindre tilbakefall etter endt behandling.

 

Eksponering er viktig i behandling av angst

Artikkelen gir en god presentasjon av hvordan det oppleves å ha angst. Badeliv skriver:

Når pasientene får angst, har de fleste en opplevelse av å være i fare. Denne opplevelsen av fare, viser seg i stor grad å være knyttet til troen på hva som vil skje i angstskapende situasjoner. Det er snakk om veldig sterke symptomer som kan få dem til å føle seg skikkelig syke. Løsningen for mange blir å ikke sette seg i en slik situasjon, men det vanskeliggjør livet.

Vår oppgave blir å hjelpe pasienten til å stille spørsmålstegn ved om dette stemmer med virkeligheten. Da må de ut og teste hva som faktisk skjer når de eksponerer seg for fryktede situasjoner. Ved gjentatte ganger å erfare at katastrofen ikke skjer, reduseres troen på katastrofetanken og dermed dempes angsten, sier overlege Heidi Berg Houmb.

Gjennom behandlingen ved Modum Bad er det mange med angstlidelser som opplever å "vinne livet tilbake", og en del av suksessoppskriften er nettopp en legemiddelfri behandling.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst