Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Er du overdrevent redd? Lurer du på hvordan redusere angstproblemer? Nå kan du se tre nye kortfilmer hvor profillerte psykologer viser hvordan ungdom med får hjelp til å overkomme angstproblematikk.

Dette kommer fram i en artikkel fra ABUP, Sørlandet sykehus. De skriver:Du får se  hvordan en edderkoppfobiker blir trygg nok til å nærme seg en edderkopp, hvordan bakteriefrykt kan utfordres og hvordan du kan legge opp et  treningsopplegg for å tørre å være alene.

 

Her kan du se filmene om angstbehandling 

 

I denne filmer ser du kognitiv atferdsterapi for angst knyttet til edderkopper. Det vil si: filmen viser hvordan behandling av en spesifikk fobi kan foregå gjennom kognitiv atferdsterapi. Samme prinsipper vil gjelde for behandling av andre fobier. Psykologen i filmen er Leif Edward Ottesen Kennair.

 

I denne filmer ser du kognitiv atferdsterapi for angst knyttet til å være alene. Psykologen i filmen er Solfrid Raknes.

 

I denne filmer ser du kognitiv atferdsterapi for angst knyttet til bakterier. Psykologen i filmen er Åshild Tellefsen Håland.

 

- De færreste får effektiv hjelp for angst

De viser til at mellom 10-20 % av barn og ungdom sliter med ulike former for angstproblematikk.

De færreste får effektiv hjelp, enten fordi de ikke ber om hjelp eller fordi  terapeuter mangler nødvendig kompetanse for å hjelpe. Det som har vist seg å være  den beste dokumenterte behandlingen  for angslidelser og tvangslidelse er kognitiv atferdsterapi.

Angst er en psykisk lidelse som blir opprettholdt gjennom at man stadig unngår det man er redd. Dermed er man i realiteten inne i en ond sirkel hvor man aldri får erfare at det man frykter er noe som man kunne ha mestet.

I filmene kan du se hvordan det å systematisk utsette seg for det en er redd for fører til at  angsten blir mindre.

 

Filmer fra terapirommet er sjeldne

Det finnes få filmer fra terapirommet som viser hvordan kognitiv atferdsterapi gjøres i praksis. ABUP skriver:

Hensikten med filmene er å formidle håp og tro på at det går an å få hjelp for angstproblemer. Filmene vil forhåpentligvis føre til at flere ønsker å oppsøke behandling i form av eksponeringsterapi, eller bidra til at de tør å utsette seg selv for det de er redd for uten å gå i terapi.

De ønsker også gjennom filmene å stimulere til mer veiledet selvhjelp, det vil si råd fra en fagperson om hvordan man selv kan gå frem for å redusere angstplager.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst