Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Bergens Tidendes har for tiden en spennende satsning på forskning- og kunnskapsformidling, som de kaller Innsikt, og hvor forskere og eksperter skriver om aktuelle temaer. I søndagens Innsikt skriver forskere ved Universitetet i Bergen om en ny behandlingsmetode som gjør det mulig å bli kvitt angst og tvangslidelser på bare fire dager.Årelang behandling konsentrert ned til fire dager

Forskerne Gerd Kvale, Bjarne Hansen, og Audun Havnen ved Universitetet har over tid bygd opp et kompetanse- og forskningsmiljø på behandlingsmetoder for angst og tvangslidelse. De har nylig publisert resultater fra en studie på en intensiv behandling av tvangslidelse (OCD) som gikk over kun fire dager.

Forskerne skriver på BT.no:

Nylig publiserte vi resultater fra de første seks gruppebehandlingene. De viser at behandling som vanligvis tar flere uker, måneder eller år kan gjennomføres i løpet av bare fire dager, som tas i strekk. Resultatet vekker oppsikt også internasjonalt.

Det sentrale i behandlingen er at treningen på å overvinne angsten gjøres - ikke på et kontor - men nær der hvor pasienten lever sitt liv. Dessuten brukes det rikelig med tid på å la pasienten bli utsatt for det som vekker angst, og at man reelt får oppleve at angsten lat seg overvinne og mestre.

 

Oppsiktsvekkende gode resultater

Forskerne har tatt i bruk metoden ERP (eksponering med responsprevensjon), som er en metode som innebærer at pasienter med tvangslidelse skal oppsøke det som vekker angsten, men uten å gjennomføre tvangshandlinger eller tvangstanker. Hensikten er at pasientene dermed skal bli finne andre mestringsmetoder i møte med angstfølelsen enn å gjennomføre tvangsmessige handlinger eller tankerekker.

Forskerne oppsummerer studien i sin forskningsartikkel:

Totalt 35 pasienter deltok i behandlingen; av disse var 23 klassifisert med alvorlig eller ekstrem OCD (tvangslidelse), mens 74% av pasientene tidligere hadde mottatt OCD-behandling.

Resultatene viste at 90% av pasientene i høy grad var tilfredse med behandlingen, og 6 måneder etter at behandlingen var ferdig viste det seg at hele 77% av pasientene kunne regnes som friske fra tvangslidelsen. I tillegg hadde behandlingen medført en god bedring i depressive symptomer, og en majoritet av pasientene var tilbake i jobb 12 måneder etter endt behandling.

 

Se video fra behandlingsopplegget her

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst