Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er vanlig å få skremmende tanker som for eksempel et innfall om å skulle hoppe når man står på et stup, å si svært upassende ting, eller om katastrofer som kan komme til å skje. For noen mennesker tar imidlertid tvangstankene overhånd, og det kan være snakk om en tvangslidelse (OCD). Her leser du hvilke tvangstanker som er blant de vanligste.Denne artikkelen er basert på en sak fra KK.no.

 

Sporadiske skremmende tanker er vanlige

De har intervjuet sentralstyreleder i Norsk OCD forening Ananke, Arne Strand, som forteller til KK.no:

Det regnes at én til tre prosent av befolkningen har en tvangslidelse, ogflere kan være innom tvangstanker i løpet av livet, men som etter hvert går over. 

De siterer videre psykolog Bjarne Hansen, som til daglig jobber med spesialisert behandling av OCD.

De fleste vil fra tid til annen få tanker med et innhold som er ubehagelig og skummelt. Eksempler på dette er tanker om å skulle hoppe når en står på et stup, tanker om å si noe upassende og lignende. For de fleste er dette uproblematisk og en del av strømmen av tanker som en ikke bryr seg særlig om. For de som er rammet av tvangslidelse er dette annerledes, sier han.

 

For noen tar de skremmende tankene overhånd

OCD er nemlig en angstlidelse som innebærer at tvangstankene og tvangshandlingene kommer ut av kontroll og går ut over den daglige fungeringen i hverdagen. En tvangslidelse innebærer at man opplever tanker av typen nevnt over, i kombinasjon med iherdige forsøk på å kontrollere disse tankene og angsten.

Dette utgjør altså en vond sirkel der redsel for normale tanker fører til forsøk på kontroll, som igjen fører til flere av de samme tankene, forklarer Bjarne Hansen.

Det understrekes i artikkelen at de som er rammet av en tvangslidelse ofte opplever dette som en stor belastning og at den psykiske lidelsen går negativt ut over livskvaliteten.

 

Vanlige temaer for tvangstankene

Listen som KK.no nevner over vanlige tvangstanker inkluderer følgende:

  1. Tanker om å bli smittet eller om å smitte andre med en farlig sykdom.
  2. Tanker om at det kan oppstå brann eller innbrudd, eller at andre ulykker kan inntreffe. 
  3. Tanker som man selv opplever som upassende, ofte med seksuelt eller blasfemisk innhold.
  4. Tanker om at man kan komme til å gjøre noe man ikke ønsker å gjøre som for eksempel å skade noen man er glad i.  

Parallelt med tvangstankene har man ofte tvangshandlinger, som tematisk gjerne er knyttet til de skremmende tankene. For eksempel kan tvangshandlinger inkludere overdreven vasking av hendene, noe som logisk kan henge sammen med en frykt for å bli smittet eller å skulle smitte andre; det kan være at man sjekker låsen veldig mange ganger før man går ut av døra, at man undersøker om ovnen er slått av svært mange ganger, eller det kan være handlinger som  tilsynelatende virker mer ulogiske, som for eksempel en tvangspreget opphengthet i å få alt rundt seg til å gå opp i et bestemt tall eller et bestemt system.

Tvangshandlinger og tvangshandlinger henger tett sammen, og blir kort sagt en måte å forsøke å unngå angst eller å kontrollere angsten på - men som fører til det motsatte: at man blir værende i en angsttilstand, og at man opplever et kontrolltap i forhold til egne tanker og handlinger.

 

Behandling for tvangstanker og tvangshandlinger

Bjarne Hansen forteller til KK.no at det de siste fire årene blitt opprettet 30 spesialiserte OCD-team, slik at slik effektiv behandling skal være tilgjengelig i alle helseforetak. Han forteller:

For å få slik behandling kan en ta kontakt med sin fastlege som kan henvise til lokalt DPS eller BUP som deretter sender sekundærhenvisning til OCD-teamet. Behandlingsmessig førstevalg er psykologisk behandling kalt «Eksponering med responsprevensjon» eller ERP. 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst

Angst og angstplager

Når angsten tar over livet

Sykdommen er mye skumlere og glupskere enn jeg kunne forestille meg. Grådig spiser den av…