Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene både hos voksne og barn, men hva er angst og hvordan kan jeg mestre angsten? Her får du 20 utvalgte videoer som kan gi deg nyttig informasjon i kampen mot angsten.

Helsenorge.no skriver:Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst (irrasjonell frykt). Angst kan enten være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.

Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse.

 

20 videoer om angst

Her ser du 20 nyttige videoer om mestring av angst.

 

  1. Hva er angst og angstlidelser?

  2. Hva er sosial angst?

  3. Hva er panikkangst?

  4. Helseangst / hypokondri

  5. Hjernen og frykt

  6. Tvangstanker og tvangshandlinger

  7. Posttraumatisk stresslidelse

  8. Fobier (fobisk angst)

  9. Selektiv mutisme

  10. Å leve med angst

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst