Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forlaget omtaler boken slik:

Maja er åtte år og stort sett akkurat som alle andre jenter på åtte. Det er bare en liten ting - en liten gruing i magen som av og til lager sprell og ugagn og gjør Maja til Maja Livredd, redd for alt og ingenting. Eller, ikke alt, som Maja selv sier, men ganske mye.Å være redd, av og til, er helt normalt. Hva barn er redde for, og hvordan følelsen kommer til uttrykk, endrer seg med barnets alder og modenhet.

Boken om Maja Livredd gir et innblikk i utfordringene et barn og deres familier møter når barnet har angst og/eller tvangslidelse og redselen tar overhånd i hverdagen. Den viser hvordan det er å være barn når tanker og bilder blir klistertanker, som klistrer seg fast i hodet, og kommer igjen og igjen.

Dette er en informasjonsbok rettet inn mot barn som har angst- og tvangslidelse - deres foreldre, søsken, venner og klassekamerater. Den er også full av påminnere og informasjon til voksenpersoner og like nyttig for poliklinikk, kontaktpersoner i PPT, barnehager og skolen.

Boken gir en lett innføring i tvang og angsttilstander, og er et godt utgangspunkt for den gode samtalen med barnet om temaet. «Maja livredd - for sånn er det å ha angst- og tvangslidelse» er et bidrag til arbeidet med å bygge ned fordommer og øke forståelse og aksept - både hos voksne og barn.

Affiliateannonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om angst