Det er viktig at noen tør å stå fram og vise folk et annet bilde av OCD.

Bilde: av Kat J på UnsplashDette skriver Mathilde Strand i et innlegg på Dagbladet.no.

 

Vil vise et annet bilde av OCD

Hun skriver videre:

Jeg har lenge vurdert om jeg skulle skrive denne artikkelen eller ikke. Om jeg skulle tørre å blottlegge meg selv på denne måten. Men jeg har bestemt meg for at jeg tror det er viktig. At noen tør å stå fram og vise folk et annet bilde av OCD enn slik det ofte blir gjengitt i media.

I innlegget forteller hun hvordan hun selv opplever det å ha OCD. 

OCD står for obsessiv-kompulsiv lidelse, eller enklere sagt tvangslidelse. Symptomene omhandler tvangstanker og/eller tvangshandlinger. 

 

Ensidig framstilt i media

Mathilde skriver også: 

OCD er ofte veldig ensidig framstilt i media, noe som gjør at lidelsen ofte blir mye misforstått. Alle med OCD er ikke perfeksjonister eller ekstremt organiserte. Det er ikke det lidelsen handler om.

OCD handler om at man har gjentatte tanker som går igjen. Disse tankene er ofte skremmende og gir stort ubehag. Videre prøver man å redusere dette ubehaget ved å utføre spesifikke handlinger eller ritualer.

Med andre ord påpeker hun et viktig poeng: OCD er en angstlidelse. Denne er ikke forbeholdt mennesker med et bestemt type personlighetstrekk.

 

Spiller på dine verste frykter

Det er en del frykter som ofte går igjen hos personer med OCD:

For en som er redd for bakterier og smitte kan dette handle om å vaske seg gang på gang på hendene. Men OCD finnes mange forskjellige former og varianter. OCD er rett og slett en angstlidelse som spiller på dine verste frykter.

Hun skriver om dette:

OCD kan så tvil ved alt. Om hvem du er som person og hva du står for. Det finnes egentlig ingen grenser for hva angsten kan lure deg til å tro. Jeg har selv erfart det. Jeg har hatt tvangstanker om det meste av fæle ting. Ting folk ikke vil eller tør å snakke om.

 

- Søk hjelp

Mathilde avslutter innlegget sitt med en klar oppfordring til å ta OCD på alvor.

OCD er ikke et «quirky» personlighetstrekk, men en alvorlig psykisk lidelse. En lidelse hvor mange fremdeles lider i stillhet.

Jeg håper at ved større åpenhet rundt de mer tabubelagte aspektene av lidelsen at flere vil tørre å stå fram. Vit at det finnes god hjelp der ute.

 

Kilde