Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning på psykisk helse i skolen.

Dette kommer fram i en sak på NRK Hordaland sine nettsider, hvor de setter fokus på ny forskning knyttet til angstsymptomer blant ungdom. 

Oftest problemer på skolen og blant venner

I saken kommer det fram at forskere ved Uni Research Helse har undersøkt 1700 ungdommer fra hele landet for å belyse angstplager. De skriver at ungdommer som har angstsymptomer som regel har det bra hjemme, men dårligere med venner og på skolen.

Lærere har helt sentrale roller for at vi skal kunne redusere folkehelseproblematikken, og unngå at psykiske plager utvikler seg til angst eller depresjon, forteller Solfrid Raknes til NRK Hordaland.

Hun er kjent for å ha utviklet konseptet Psykologisk Førstehjelp, og har vært sentral i studien. 

 

Fem ganger vanligere med angstsymptomer blant jenter

Raknes understreker betydningen av å få psykisk helse inn i skolen. Hun poengterer:

Det er minst like viktig å lære elever hvordan man takler situasjoner som er følelsesmessige krevende som det er å lære rekkefølgen på planeter eller fotosyntesen.

Gjennom forskningsprosjektet har Solfrid Raknes også funnet at sannsynligheten for å ha angstsymptomer er omtrent fem ganger høyere blant jenter sammenlignet med gutter på samme alder.

 

Psykisk helse må inn i skolen

I saken på NRK Hordaland blir også Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom intervjuet. De har i en årrekke kjempet for å få psykisk helse som eget fag i skolen. Han forteller:

Det er rart at elever lærer om hvor mange ribbein vi har i kroppen og hvor mange tenner vi har i munnen, men ikke hvor mange følelser vi har i hodet.

Også Folkehelseinstituttet mener at psykisk helse i større grad bør inn i skolen. Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, forteller til NRK Hordaland:

Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skulen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst

Angst og angstplager

Den utmattende angsten

Det er helt utrolig hvor mye energi man bruker på veldig enkle ting når man har angst.…