Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Stadig flere ungdom forteller om sosial angst. Nå skal ny teknologi hjelpe elever som engster seg for å snakke foran klassen.

Dette skriver nrk.no. 

Går nye veier i behandling av angst

De skriver videre:

Tall for Folkehelseinstituttet viser at 15 til 20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Et nytt initiativ for hvordan man kan møte disse store helseutfordringene blant unge kommer fra Haukeland sykehus, som går nye veier for å hjelpe ungdom med angst. De prøver ut behandlingsformer som tar i bruk virtual reality VR). Dette innebærer bruk av VR-briller for å skape en datasimulert, tredimensjonal, og virkelighetsnær verden. 

 

Eksponeringsoppgaver i en kunstig verden

Med tanke på angstbehandling gir denne teknologien mange muligheter. Eksponeringstrening er en viktig del av behandlingen, som kort fortalt betyr at man trener seg på å møte (bli eksponert for) det man er engstelig for, som et alternativ til å stadig å prøve å unngå det. Unngåelsesatferd bidrar nemlig til å opprettholde angsten, da man aldri får erfart egen mestringsevne i møte med det skumle.

Nrk.no. skriver:

VR-teknologien (Virtual Reality) blir brukt til å vise elevene et virtuelt klasserom. Med brillene på skal de utføre ulike oppgaver, som å telle baklengs fra 50 eller fremføre et foredrag til skolen.

 

Føles realistisk

En av de unge som har fått være med å prøve ut denne behandlingsformen er Merjem Emma Torlo Djugum (16). Hun forteller til nrk.no:

Første gang jeg prøvde VR-brillene, var jeg veldig skeptisk. Jeg forventet ikke at elevene i klasserommet skulle reagere på en normal måte. Likevel ble jeg satt helt ut da en av elevene i det fiktive klasserommet begynte å le

Med andre ord ser det ut til at VR-opplevelsen kan gi en opplevelse som gjør at angstsymptomene blir aktivert, og som kan gjøre eksponeringsoppgavene krevende - og forhåpentligvis virkningsfulle.

 

Mennesker med sosial angst nås for sent

I prosjektet får 13 til 16 år gamle elever med alvorlige problemer med å snakke foran forsamlinger muligheten til å bli eksponert for nettopp dette. Prosjektleder og psykolog Tine Nordgreen forteller at det er helt nødvendig med en bedre behandlingsinnsats til unge med sosial angst:

I gjennomsnitt tar det 14 år fra en person får en sosial angstlidelse til de får hjelp og den rammer tidlig, gjerne i 14-årsalderen. Derfor ble det et mål for oss å nå unge så tidlig som mulig før de utvikler sosial angst, sier Nordgreen.

Selv om prosjektet er i en tidlig fase, så rapporterer forskerne om at tendensen er at behandlingen ser ut til å gi en god effekt imot symptomer på sosial angst.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om angst

Angst og angstplager

Når angsten tar over livet

Sykdommen er mye skumlere og glupskere enn jeg kunne forestille meg. Grådig spiser den av…