hjelptilhjelp banner

Tema: Angst. Panikkangst. Selvhjelp. Forlaget omtaler boken slik:

Panikkanfall og agorafobi medfører store problemer i manges liv. Alvorlig angst og unnvikelsesstrategier forstyrrer arbeid, studier, familieforhold og sosialt liv. Den konstante frykten for panikkanfall skaper anspenthet og frykt.Annonse: Ark bokhandel