hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Å rammes av en psykisk lidelse kan være en påkjenning og en utfordring. Dessverre anses det å ha en psykisk lidelse av mange også som et nederlag. At det er en utfordring og en påkjenning kan en ikke komme fra, men det er ikke et nederlag.I boken belyses angstlidelsen OCD, også omtalt som tvangslidelse, fra et kognitivt og atferdspsykologisk ståsted. OCD er en forkortelse for Obsessive-Compulsive Disorder, og lidelsen består av tvangstanker og tvangshandlinger.Det er forfatterens ønske å gi informasjon og veiledning om OCD i et tilgjengelig språk til rammede, pårørende og de som arbeider med behandling av lidelsen,. Med boken ønsker hun å klargjøre hva OCD er og hvordan det opprettholdes, da en slik forståelse er viktig for at den rammede skal kunne arbeide seg ut av tvangen.

Ved hjelp kunnskap om lidelsen og hvordan den opprettholdes, sammen med bruk av kognitive terapi, kan en lære å takle sin OCD og slik få et mye bedre liv.

Annonse: Haugen bok