Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterAnerkjente NICE har publisert retningslinjer for diagnose og behandling ved sosial angst, og det for første gang.

Dette skriver PsykNytt, som viser til en artikkel fra Mental Elf. Her leser du de ferske anbefalingene for hva som gir best behandling av sosial angst.

 

Sosial angst er en alvorlig lidelse

Det understrekes i artikkelen at sosial angst er mye mer enn å være sjenert i et selskap eller nervøs framfor et jobbintervju. Tvert imot er soial angst en lidelse som virker ødeleggened einn på dagliglivet, på sosiale relasjoner, og ikke minst i forhold til en svekket livskvalitet. I tillegg fører sosial angst ofte til tilleggsvansker, som f.eks rusmisbruk.

Les mer: Her ser du en dokumentar om sosial angst (engelsk)

 

Nye retningslinjer for behandling av sosial angst

Nå er det for første gang gitt ut retningslinjer for behandling av sosial angst, fra det britiske NICE, The National Institute for Health and Clinical Excellence. Disse er basert på den nyeste forskning om sosial angst. Rapporten anbefaler en rekke tiltak for voksne med sosial angst:

  • Kognitiv atferdsterapi, spesielt utviklet for behandling av sosial angst
  • Personer med sosial angst bør ikke få tilbud om gruppeterapi framfor individuell terapi
  • Personer som ikke ønsker å gå i terapi, kan få tilbud om selvhjelp basert på kognitiv atferdsterapi
  • Dersom personen med sosial angst ønsker å ta medisiner, bør vedkommende tilbys SSRI’er, og følges opp nøye for å fange opp eventuelle uønskede bivirkninger
  • Kortvarig psykodynamisk psykoterapi kan tilbys dersom vedkommende ikke ønsker verken kognitiv atferdsterapi, selvhjelp eller antidepressiva, selv om tiltaket er mindre effektivt

Les mer: Slik overvinner du sosial angst 

 

Anbefalinger for behandling av sosial angst hos barn

Anbefalingene for behandling av sosial angst hos barn og unge er langt færre enn for voksne:

  • Barn eller unge med sosial angst kan få tilbud om gruppe- eller individuell kognitiv atferdsterapi
  • Barn og unge som er modne nok, kan få tilbud om tiltak tiltenkt voksne mennesker

 

Dette er ikke anbefalt som behandling ved sosial angst

NICE gir også retningslinjer for hvilke typer tiltak som ikke er anbefalt ved sosial angst, ifølge PsykNytt:

  • Sosial angst hos barn og unge bør ikke behandles med psykofarmaka
  • Antiepileptika, trisykliske antidepressiva, benzodiazepiner og antipsykotika er ikke egnet til behandling ved sosial angst hos verken barn eller voksne
  • Tiltak basert på mindfulness eller støtteterapi anbefales ikke ved sosial angst

 

Kilder 

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…