hjelptilhjelp banner

 

 Forlaget omtaler boken slik:

Nordhelle og Sakhi vektlegger en mer nyansert diagnostisk analyse og forståelse av kildene til angst enn det som er vanlig. Det gir mulighet til bedre håndtering av angsten og kan bidra til demping og eliminering av angst.
Forfatterne viser hvordan en kan hente krefter fra naturen, kunsten, musikken og religionen for å frigjøre individets egen indre kraft til å overvinne angst. Å mobilisere denne kraften i individet er en forsømt ressurs i helse- og sosialsektoren.
Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. U.S. Sakhi er cand.polit. og psykologisk rådgiver.

Annonse: Ark bokhandel