Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterOmtrent halvparten av den norske befolkning får en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. Tina er en av dem.

Dette skriver byavisa.no. 

 

Vil bryte tabuer knyttet til psykiske problemer

I en artikkel denne uken forteller byavisa om Tina Knarbakk (32) fra Trondheim som sliter med angst. Hun har generell angst, agorafobi og ADHD. Om årsakene til hvorfor hun er så plaget med angst forklarer Tina dette:

– Jeg tror det er en blanding av alt, men det har vært slik helt siden jeg var liten. Jeg gir en tøff oppvekst og kanskje manglende oppfølging fra skolesystemet litt av skylden for det, sier hun.

Tina mener at det tabubelagt å snakke om angst, litt nedverdigende. Hun ønsker å sette et ansikt på problemene, fordi hun vet at det er mange som sliter med det samme.

 

Ønsker å komme videre

Tina forteller til avisen at hun for tiden er særlig plaget med telefonangst; angst for å snakke i telefonen, og da særlig hvis det ringer uten at hun er forberedt på det. Da blir det fort til at hun ikke tar telefonen - og etterpå føler seg stresset over nettopp dette: at hun lot være å ta telefonen.

- Folk jeg ikke kjenner godt, tror jeg overser dem, sier hun.

I byavisen fokuseres det også på at det finnes gode behandlingsmetoder for å komme ut av spesifikke fobier, f.eks som den Tina opplever i forhold til angst. 

- Men det er ikke så lett å ta opp telefonen og ringe noen. Men det er ingen tvil om at jeg må lære meg å leve livet slik det er, og dermed kan kognitiv terapi være det eneste som hjelper. Det nytter ikke å bare prate om fortiden som har gjort meg til den nevrotikeren jeg er, sier hun til byavisen.

 

Hjelptilbud for angst

Det finnes mange aktuelle hjelpetilbud for deg som sliter med angst.

Byavisa avslutter:

- Sliter du med angst? Ring Angstringen på telefon 22 22 35 30. Telefonen er åpen hverdager klokken 10.00 – 13.00. Du kan også sende en e-post eller et anonymt brev. Se hjemmesiden for mer info: www.angstringen.no.

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…