hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse. Ved å kombinere historier, teori og erfaringer fra egen praksis gir forfatteren svar på spørsmål som:
  • Hvordan kommer sosial angst og sjenanse til uttrykk hos barn?
  • Hvorfor blir enkelte situasjoner så angstfylte for noen barn?
  • Hva kan barnehagen og skolen gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna?
  • På hvilke måter kan barnehagen og skolen samarbeide med foreldrene for å gjøre barnets hverdag så lite angstfylt som mulig?
Boken vil gjøre ansatte i barnehager og skoler bedre i stand til å oppdage barn som sliter med sosial angst og sjenanse, og gi dem kunnskap til å hjelpe barnet med å håndtere og redusere disse følelsene.Annonse: Ark bokhandel