facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om angst

Siste bøker om angst - Siste bøker om psykisk helse


Forlaget omtaler boken slik:

Vet du hva som kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg? Med barnehagen som ramme gir denne boken deg et innblikk i hva angst er, og hvordan ulike typer angst arter seg. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir handlingsrom for å forebygge og redusere angsttendenser hos barn. Barnehagebarn og angst gir deg verktøyene for å handle.Annonse: Haugen bok

Relatert