Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterTror du at angst bare sitter i hodet? At du må vite årsaken til angstlidelsen for å bli frisk? At det behøver å ta lang tid å behandle angsten? Dette er bare noe av mytene om angst som her blir tatt opp.

Journalist Ingeborg Senneset skriver på Aftenposten.no en artikkel som tar et oppgjør med 5 vanlige myter om angst. Artikkelen er skrevet i samråd med Bjarne Hansen, ph.d, psykologspesialist og medforfatter av boken «101 ting vi skulle ønske vi visste da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser».

 

Vanlige myter om angst

Her er mytene de lister opp:

 1. Angst sitter bare i hodet

  Nei, det stemmer ikke, mener artikkelforfatterne: angsten oppstår i samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd - og det som man må ta høyde for i enhver angstbehandling er hvordan alle disse faktorene henger sammen - og ikke bare hvordan personer tenker.

 2. Du må vite hva årsaken til en angstlidelse er for å bli frisk

  Nei, dette stemmer heller ikke, ifølge psykolog Bjarne Hansen. Det vises imidlertid til at noen på fagfeltet hevder at det er avgjørende at man skjønner hvorfor angsten er der. Ifølge psykologen er det forskningsfunn som tyder på at angstbehandling kan ha god effekt til tross for at man ikke vet hva som er den dypeliggende grunnen til at man har utviklet en angstlidelse. 

 3. Behandling av alvorlige angstlidelser tar lang tid

  Nei, det er heller ikke nødvendigvis riktig. Ifølge nevnte forfattere så regner man med at 60 til 80% av pasientene kan oppnå en betydelig bedring fra angstlidelsen på forholdsvis kor tidt, 5 til 15 samtalesesjoner.

 4. Symptomfokusert behandling funker ikke på sikt

  Nei, dette blir også tilbakevist av artikkelforfatterne. Dersom behandlingen først gir god effekt, er det også slik at behandlingseffekten for de fleste forblir det en varig endring til det bedre.

 5. "Det er bare å møte frykten"

  Nei, det er åpenbart ikke riktig, hevdes det videre. Alle som sliter med angst har nok prøvd nettopp dette - å møte frykten, å trosse frykten, å gjøre det man egentlig ikke våger - og allikevel forblir angsten der. Dette er fordi angsten er så kompleks, at det er vanlig at man trenger profesjonell assistanse i å "møte frykten" på riktig måte. Da kan det derimot ha svært god effekt.

 Konklusjonen bør vel da også være klar: Sliter du med angst? Søk profesjonell hjelp! Det kan være en forholdsvis kortvarig investering i noe som kan gi deg en betydelig økt livskvalitet i lang tid framover.

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…