Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenter



Eksperter ved Haukeland universitetssykehus har utarbeidet en metode som gir personer med tvangslidelser hjelp på bare fire dager. Nå hjelper ekspertene Oslo universitetssykehus til å kvitte seg med ventelister.

Dette skriver nrk.no. De viser til at det er psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen som står bak metoden.

Tall fra forskerne ved Haukeland universitetssykehus viser at man klarer å kurere om lag 7 av 10 som trenger hjelp i løpet av det bare fire dager lange behandlingsprogrammet, skriver nrk.no.

Bruken av metoden i Helse Bergen har gjort at det ikke lenger er ventelister for pasienter med tvangslidelser i regionen.

Nå jobbes det med å spre metoden til andre deler av landet, og mer enn 50 spesialister i OCD-behandling fra hele landet fikk nylig undervisning i den nye metoden ved Oslo universitetssykehus.

 

Aktiv eksponering for det man frykter

Tvangslidelse er kjennetegnet av tvangshandlinger og/eller tvangstanker som personen føler seg "tvunget" til å utføre. Å prøve å la være å utføre tvangshandlingene gjør at man kjenner seg engstelige.

Eksempler på slike plager kan være:

  • Hyppig og langvarig håndvasking. Dusjing eller bading som skyldes frykt for skitt, bakterier eller lignende. 
  • Frykt for å berøre dørhåndtak eller andre ”skitne” ting. 
  • Hyppig sjekking av at dører er låst, brytere skrudd av, vinduer lukket. 
  • Gjentatte tanker om at noen i nærmeste familie skal bli syke eller dø. 
  • Tanker om at en MÅ ta på ting, passere steder flere ganger, gå på bestemte måter eller lignende ritualer. 
  • Frykt for å gjøre noe som kan skade deg selv eller andre.

 

En viktig del av behandlingsmetoden som Gerd Kvale og Bjarne Hansen har prøvd ut, dreier seg om å hjelpe pasientene med en aktiv eksponering - altså å utsette seg for det de frykter - og som opprettholder tvangslidelsen.

Gerd Kvale forteller til nrk.no:

Vi anvender veletablerte prinsipper, som vi har satt sammen på en litt ny måte, der vi klarer å få til en ramme der vi har lengre dager. Dette betyr at vi får mer tid med pasienten.

 

- Har lært at ubehaget som kommer ikke er farlig

En av ventelistepasientene som fikk denne OCD-behandlingen over fire dager var Johanne Eia Ryvarden. Hun forteller til nrk.no:

Jeg er mye sterkere nå, enn jeg var for noen dager siden. Jeg tør å stå imot, og jeg tør å vite at den angsten, panikken og ubehaget som kommer ikke er farlig. Det er bare hjernen som prøver å lure meg

Se intervju med Johanne her.

 

Kilde

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…