Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHjerneforskere har undersøkt hvordan angst kan gå i arv fra foreldre til barn. Hjernefungeringen i en bestemt krets i hjernen viser høy grad av arvelig og har sammenheng med økt risiko for å utvikle angstproblemer. Sårbarhet for angst er arvelig, konkluderer forskerne.

Overaktivitet i en bestemt krets av hjernen gir økt risiko for angst og depresjon

Eurekalert som er en nettside hvor nye forskningsfunn blir publisert, skriver:

En ny studie i en utvidet apefamile gir viktig innsikt i hvordan risikoen for å utvikle angst og depresjon kan gå fra foreldre til barn.

Hovedfunnene i studien er at overaktivitet i en bestemt krets av hjernen som involverer tre hjerneområder, blir arvet fra generasjon til generasjon, og hvor en slik overaktivitet i hjernen gir en høyere risiko for å utvikle angst og depressive lidelser.

Overaktiviteten til disse tre hjerneregioner er arvede hjerneendringer som er direkte knyttet til risiko senere i livet for å utvikle angst og depresjon, sier Ned Kalin som er en av forskerne bak studien.

Dette er et stort skritt i å forstå det nevrale (hjerneorganiske) grunnlaget for arvelig angst.

Det var funksjonen til disse hjerneområdene - gjennom en overaktivering i områdene - og ikke størrelsen på hjernestrukturene som var annerledes hos de med høyere arvelighet for angst.

 

- Sårbarhet for angst er arvelig

Forskerne fant at omtrent 35 prosent av variasjonen i angst-lignende tendenser forklares av familiens historie.

Også tidligere forskning fra den samme forskergruppen har vist at engstelig temperament er arvelig. 

Omtrent halvparten av barn som viser ekstrem angst utvikler også stressrelaterte psykiske lidelser senere i livet, forteller Eurekalert.org. 

Forskerne understreker at funnene gir ny innsikt i den arvelige risikoen for angst og deprsjon, og mener at funnene også vil kunne ha betydning for framtidig psykisk hjelp til mennesker som har en høy arvelighet for angst. Men ikke minst viser studien at sårbarhet for angst har en høy grad av arvelighet.

Våre gener former hjernen vår til å bidra til å gjøre oss til de vi er, avslutter forskerne.

 

Kilde:

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…