Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Agorafobi er en angstlidelse som sentrerer om frykt for åpne plasser eller sosiale situasjoner med mange mennesker til stede. En person med agorafobi har angst når han eller hun er borte fra hjemmet, oppholder seg i større folkemengder eller befinner seg på steder med mange mennesker til stede. Det er vanlig med samtidig panikklidelse, og gjerne at agorafobien henger nært sammen med frykt for å få panikkanfall.Nyttig å vite om agorafobi

I diagnosemanualen ICD-10 er agorafobi beskrevet på følgende måte:

Fobier som omfatter frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly. Panikkanfall er et hyppig fenomen ved både nåværende og tidligere episoder.

Depressive symptomer og tvangssymptomer, samt sosiale fobier, er også vanligvis til stede som subsidiære trekk.

Unnvikelse av den fobiske situasjonen er ofte fremtredende, og enkelte pasienter med agorafobi opplever sjelden angst fordi de er i stand til å unngå de fobiske situasjonene.

Selv om agorafobi kan arte seg på forskjellige måter, er frykt for å forlate hjemmet et vanlig tema. Mange er redde for å være alene, særlig når de må gå ut. Angsten for å få et panikkanfall i slike situasjoner står i sentrum for denne fobien.

De fleste mennesker med agorafobi har også panikklidelse, og problemene innledes vanligvis med at personen opplever et brått og skremmende panikkanfall. Typiske kjennetegn er:

 

  1. angst for å bli «fanget» på bestemte steder der det er liten mulighet til flukt og assistanse
  2. angst for at en på dette stedet vil rammes av panikk
  3. angst for at dette igjen vil utvikle seg i en katastrofal retning, ved at en blir alvorlig syk, besvimer eller utsettes for ydmykende opplevelser

Angsten kan komme gradvis og begrense mulighetene til trygt å bevege seg utenfor hjemmet. Ofte innledes problemene med et opprivende angstanfall i en butikk eller på en buss, før angsten sprer seg til andre situasjoner. 

Kilde: Norsk forening for kognitiv terapi

Nyttige artikler om agorafobi

Vil du lære mer om agorafobi? Da anbefaler vi følgende artikler:

Hva hjelper ved fobier

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no