Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene både hos voksne og barn, men hva er angst og hvordan kan jeg mestre angsten? Her får du 20 utvalgte videoer som kan gi deg nyttig informasjon i kampen mot angsten.

Helsenorge.no skriver:Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst (irrasjonell frykt). Angst kan enten være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.

Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse.

 

20 videoer om angst

Her ser du 20 nyttige videoer om mestring av angst.

   1. Hva er angst og angstlidelser?

  2. Hva er sosial angst?  3. Hva er panikkangst?

  4. Helseangst / hypokondri

  5. Hjernen og frykt

  6. Tvangstanker og tvangshandlinger

  7. Posttraumatisk stresslidelse

  8. Fobier (fobisk angst)

  9. Selektiv mutisme

  10. Å leve med angst

 

Vil du vite mer om angst?

Her er noen tips til mer informasjon på hjelptilhjelp.no: