Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Generalisert angst er en angstlidelse som ikke begrenset til noen bestemte situasjoner eller omstendigheter, dvs at den er frittflytende. Det betyr at personen som har angstlidelser er mye plaget med bekymring, engstelse, og kroppslige symptomer som nervøsitet, diffuse smerter, og svimmelhet. Å leve med generalisert angst kan være svært slitsomt for den som er rammet, og lidelsen kan virke sterkt hemmende på livskvalitet og daglig utfoldelse. 

Nyttig å vite om generalisert angst

I diagnosemanualen ICD-10 blir generalisert angst beskrevet på følgende måte:

Angst som er generalisert og vedvarende, men ikke begrenset til noen bestemte situasjoner eller omstendigheter, dvs at den er frittflytende. De sentrale symptomene veksler, men omfatter klager over vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet. Det uttrykkes ofte frykt for at pasienten selv eller en slektning av vedkommende snart vil bli syk eller utsatt for en ulykke.

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst. For å få denne diagnosen må tilstanden ha vart i minst seks måneder.

Dersom du har denne angstlidelsen, vil du trolig kunne svare bekreftende på følgende spørsmål:

 

  1. Blir du lett overveldet av bekymringer?
  2. Har du vært en som har vært bekymret mesteparten av livet ditt?
  3. Når du først begynner å bekymre deg, er det da vanskelig å slutte?

Ulike kognitive terapier kan være nyttige ved generalisert angst. Slike tilnærminger kombinerer problemløsning og endring av negative tankemønstre. Dette kan suppleres med metoder for avspenning.

Kilde: Norsk forening for kognitiv terapi

 

Nyttige artikler om generalisert angst

Vil du lære mer om generalisert angst? Da anbefaler vi følgende artikler:

Å leve med generalisert angst
En kur for kronisk bekymring

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no