Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Angstanfall er et annet ord for det vi kaller for panikk. Et angstanfall kommer gjerne uventet og oppleves som en intens frykt, sammen med symptomer som hjertebank, skjelving, pustevansker, brystsmerter, svimmelhet. Det er svært ubehagelig, men er ikke farlig og det finnes behandling. Panikkangst er en form for angst.

Bilde: Dreamstime (med lisens) 

Symptomer på panikkangst

Et panikkanfall kommer uventet og oppleves som en intens frykt, sammen med symptomer som hjertebank, skjelving, pustevansker, brystsmerter, svimmelhet. Her leser du mer om denne formen for angst, og hva som kan være til hjelp.

Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Anfallene kan opptre fra mange ganger om dagen til bare noen få anfall per år. Under anfallet er du redd for å bli gal, for å dø, eller for å miste kontrollen over deg selv.

Det som skjer under en slik alarmreaksjon, er ikke farlig. Det er en normal reaksjon, hvor ubehagelig vi enn opplever den. Kroppen arbeider faktisk som den skal når det er fare på ferde. 

Et panikkanfall er en «falsk» alarm, som opprettholdes og forsterkes av katastrofetanker, der reaksjonene i kroppen blir tolket som faresignaler. Den første fryktreaksjonen kan altså ofte ikke kontrolleres. Den kan komme automatisk i en situasjon der du føler deg utrygg. Men hvis du overvinner din angst for angsten, kan du raskt gjenvinne kontroll.  

NorwayHva er panikkangst?

United KingdomHvordan stoppe panikkangst?

Angst for angst 

Det oppleves som svært ubehagelig, og for mange blir det å oppleve et angstanfall starten på at man begynner å kjenne på angst for angsten. Da kan veien være kort inn i for eksempel agorafobi, som handler om en frykt for å være alene utenfor hjemmet.

Når man kjenner på angst for angsten, kan man også bli veldig oppmerksom på å kjenne etter i forhold til alt stort og smått som skjer i kroppen, og nettopp det å "kjenne etter" på denne måten har en tendens til å forsterke ubehag. 

Kort sagt kan vi si at angstanfall er en selvforsterkende prosess: Å være engstelig for å få angst fører til at man kjenner ekstra godt etter på om man er redd - dette forsterker ubehaget i kroppen, og hever angstnivået - følgelig øker symptomene på angst - og man forsterker dette ytterligere ved å være veldig oppmerksom på angsten. 

Derfor sier vi også at panikkangst er psykens naturlige atombombe

Symptomer på angstanfall

For at det skal kalles et panikkanfall, må du oppfylle fire av symptomene nedenfor:  

 1. Høy puls og hjertebank
 2. Svette
 3. Pustevansker og åndenød
 4. Kvelningsfornemmelse
 5. Brystsmerter og ubehag
 6. Svimmelhet og ustøhet
 7. Kvalme og urolig mage
 8. Prikking eller nummenhet
 9. Frysninger og hetetokter
 10. Skjelvinger eller risting
 11. Uvirkelighetsfølelse

Kilde: Helsebiblioteket

 

Varigheten på angstanfall

Varigheten på et angstanfall kan variere fra person til person, men det ligger i sakens natur at et anfall har en begrenset varighet - akkurat som at en atomeksplosjon har en begrenset varighet. 

Anfallet oppstår plutselig, når sitt maksimum i løpet av ti minutter, og går over i løpet av minutter, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Imidlertid kan det være en mager trøst for den som sliter med panikkangst at angstanfallene er forholdsvis korte. Problemet er jo at angsten også er der - før angstanfallene - og at den er der etter angstanfallet er over. Som nevnt er en del av problemet at man blir så utrolig redd for at angstanfallet snart kan komme. 

 

Grunner til angstanfall

Det kan være mange grunner til at nettopp du (eller noen du kjenner) strever med gjentakende angstanfall. Her er noen vanlige grunner: 

 

 1. For mye stress over for lang tid
 2. Angst for angsten
 3. Underliggende psykologiske problemer som kan toppe seg i form av angstanfall 
 4. Negative tankespiraler preget av katastrofetenkning rundt det å ha angst

 

Hvordan henger angstanfall sammen med stress?

Stress har mye å si i forhold til angstanfall. Grunnen er at stress øker aktiveringen i kroppen, og før eller senere kan "begeret være fylt" dersom man opplever for høyt stress over for lang tid. Da vil kroppen kunne reagere med en slags sammensmeltning, som gjerne får uttrykk nettopp som et angstanfall.

Dersom man i tillegg har angst for angsten, vil det å være stresset kunne være en anledning for å utvikle et angstanfall - selv når stressnivået i utgangspunktet ikke trenger å være så høyt.

Mange kan da feiltolke kroppens signaler og mistolke det kroppslige ubehaget ved å være stresset eller sliten med at "det er noe galt med meg", "jeg visste det, nå kommer angstanfallet", eller lignende. Da er man allerede godt på vei inn i panikkangst-syklusen. 

Derfor kan vi si at stress slett ikke fører til angstanfall, men at mennesker med en tendens til å katastrofetenke rundt angst, kan bli trigget av kroppens tilstand når man er stresset. Derfor vil man gjerne oppleve å få angstanfall oftere under stress. 

 

Angstanfall og svimmelhet

Et annet vanlig spørsmål handler om hvordan angstanfall og svimmelhet henger sammen. Det enkle svaret på dette er at alle kan oppleve en viss svimmelhet til tider, for eksempel dersom man er stresset, trett eller utslitt. Imidlertid vil en person som ikke har en tendens til å gå inn i panikkangst, kunne tolke svimmelheten som et ufarlig symptom og kanskje ta det som et signal om at man må hvile seg ut.

I motsetning kan en person med angst tolke svimmelheten som et tegn på at noe er alvorlig galt, f.eks "det er i ferd med å rable for meg", "å nei, der kommer angstanfallet igjen," eller "jeg merker jo at noe er helt galt med meg."

Motsatt kan også angst bidra nettopp til en økt følelse av svimmelhet. Angst aktiverer kamp-flukt-systemet i hjernen, og når dette systemet "fyrer" kan man kjenne på en rekke kroppslige symptomer. Disse er helt naturlige og ufarlige - men om man feiltolker signalene som noe farlig, øker det angsten, og det kan være en del av den onde sirkelen som vi ofte ser nettopp ved angstanfall.

 

Det er vanlig å bli svimmel under et angstanfall, og dette tolkes av mange som tegn på at de er på besvimelsens rand. Det er imidlertid svært uvanlig at en besvimer som følge av panikkangst. Å besvime er vanligvis knyttet til blodtrykksfall, mens blodtrykket tvert om økes under sterk angst som en del av kroppens naturlige alarmreaksjon. Sannsynligheten for å besvime blir faktisk mindre. Et unntak her er de med blodfobi eller injeksjonsfobi, som er en helt egen type av angstlidelse. De reagerer med blodtrykksfall ved synet av blod, og kan derfor besvime. 

Kilde: Sykepleien

 

Dersom man er plaget med svimmelhet er det en god idé å kontakte fastlegen, da det kan være en rekke grunner til at man er mye svimmel. Det er viktig å avdekke eller få avkreftet fysiske grunner til problemet. 

 

Angstanfall og kvalme

På samme måten henger angstanfall og kvalme sammen. Det å være engstelig kan gjøre at man kjenner seg uvel, får vondt i magen, eller blir kvalm. Alle som har tatt eksamen vet at nervøsiteten kan være stor i slike situasjoner, og at det gjerne fører til dårlig mage og kvalme. 

Her er det igjen viktig å understreke at alle kan kjenne på kroppslig ubehag, inkludert kvalme og vondt i magen. Imidlertid har det stor betydning hvordan man tolker disse signalene. Kanskje kan slike symptomer tyde på at man trenger å stresse litt ned - men om man møter symptomene med katastrofetenkning, så har det motsatt effekt. Man blir mer stresset og enstelig, det kroppslige ubehaget øker, og man blir i sin tur enda mer stresset og engstelig. 

Som med svimmelhet er det også lurt å konferere med fastlegen dersom du er plaget med kvalme. Mange andre grunner enn angst i seg selv kan bidra til slike symptomer.

 

Behandling og hjelp ved angstanfall

Som det framgår av punktene over, så ligger mye av løsningen i møte med angstanfall/panikkangst i å håndtere angst, ubehag og stress på en annen måte. Man trenger å forstå mer av hva som skjer i kroppen og psyken under et panikkangstanfall, samt å finne nye måter å forholde seg til seg selv på. 

Her kan du se en fin video som forklarer hvordan angstanfall er en negativ spiral, og hvorfor man rett og slett må "tre ut av" denne onde sirkelen før det hele bygger seg opp til et voldsomt angstanfall. 

Flere typer psykoterapi kan være nyttig ved angstanfall, og en av de vanligste formene er kognitiv atferdsterapi. Litt enkelt sagt vil du gjennom kognitiv atferdsterapi lære deg å forstå og håndtere angstsymptomene på nye måter, som gjør at du ikke lenger blir så redd for å få disse anfallene. Og med en gang du ikke lenger er redd for angsten, så er det ikke lenger grunnlag for at panikkanfallene bygger seg opp. 

En annen terapiform som kan tilbys er psykodynamisk terapi. Denne terapien har gjerne mer fokus på bakenforliggende forhold, og hva du "egentlig" strever med. Gjennom å få mer kontroll over slike forhold, og nye måter å forstå seg selv og andre på, kan angsten gjerne forsvinne. 

 

Nyttige artikler om panikkangst

Vil du lære mer om panikkangst? Da anbefaler vi følgende artikler:

Om panikkangst
Panikkangst - er det farlig?

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no