Nyttige artikler, videoer, bøker:

Angst

 

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg omkring tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Ofte har man både tvangstanker og tvangshandlinger, og ofte ligger tvangstanker til grunn for tvangshandlingene.  

Symptomer på tvangslidelse

Tvangslidelse - eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) - er beskrevet i diagnosemanualen ICD-10 på følgende måte:

Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.

Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil komme til å skje. Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir angsten verre.

 

Tvangstanker

​De vanligste tvangstankene omhandler redsel for

  1. å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
  2. at en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd
  3. at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

 

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er:

  1. overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
  2. overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
  3. mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall
  4. tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
  5. spørre gjentatte ganger om forsikring fra andre personer

Behandling

For å sikre at de som er rammet har tilgang til effektiv behandling er det opprettet spesialiserte behandlingsteam («OCD-team») i alle helseforetak. Dersom du tror at du har en tvangslidelse og ønsker behandling, ta kontakt med fastlegen din.

Kilde: Helsenorge

 

Nyttige artikler om tvangslidelse / OCD

Vil du lære mer om tvangslidelse / OCD? Da anbefaler vi følgende artikler:

De vanligste tvangstankene
Frisk på fire dager

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no