Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg omkring tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Ofte har man både tvangstanker og tvangshandlinger, og ofte ligger tvangstanker til grunn for tvangshandlingene.

 Symptomer på OCD

Det er vanlig å få skremmende tanker som for eksempel et innfall om å skulle hoppe når man står på et stup, å si svært upassende ting, eller om katastrofer som kan komme til å skje. For noen mennesker tar imidlertid tvangstankene overhånd, og det kan være snakk om en tvangslidelse (OCD).  

OCD er beskrevet i diagnosemanualen ICD-10 på følgende måte:

Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.

Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil komme til å skje. Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir angsten verre.

 

OCD er en angstlidelse

Her kan du lære mer om angstlidelser, inkludert tvangslidelse eller OCD. 

 

Tvangstanker

​De vanligste tvangstankene omhandler redsel for:

 1. å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
 2. at en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd
 3. at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

 

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er:

 

 1. overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
 2. overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
 3. mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall
 4. tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
 5. spørre gjentatte ganger om forsikring fra andre personer

 

Hva hjelper ved OCD?

Det finnes effektiv behandling for OCD. Den primære tjenesten som tilbyr denne behandlingen er psykisk helsevern for voksne, og psykisk helsevern for barn og unge.

Dersom du tror at du har en tvangslidelse og ønsker behandling, ta kontakt med fastlegen din, som har anledning til å henvise deg til psykisk helsevern. Der vil du kunne utredes for vanskene, og det er de som eventuelt setter i gang behandling av OCD. For å sikre at de som er rammet har tilgang til effektiv behandling er det opprettet spesialiserte behandlingsteam («OCD-team») i alle helseforetak (Kilde: Helsenorge).

Mer informasjon om behandling for OCD

Finn hjelp for OCD der du bor

Dersom du har eller mistenker at du har OCD, så vil det kunne være nødvendig med behandling i psykisk helsevern. Her finner du fram til aktuelle hjelpetjenester:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til for mennesker med OCD og deres pårørende:

 1. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 2. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 3. Aktivitetstilbud og møtesteder
 4. Hjelpetelefoner og chatter
 5. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 6. Onlineterapi
 7. Nettbaserte kurs
 8. Privat psykolog / psykiater

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no