Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Sleephelper er en norskutviklet app som skal hjelpe foreldre til å gi barna god søvn.

Les mer …

Sleephelper er en norskutviklet app som skal hjelpe foreldre til å gi barna god søvn.

Les mer …

SMART er en app for stressmestring som er oversatt til norsk av RVTS Øst

Les mer …

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på panikkangst gjennom eksponeringsøvelser og tips gjennom 30 dager

Les mer …

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på problematisk alkoholbruk.

Les mer …

App som skal hjelpe deg til å slutte eller ta pause i bruk av cannabis.

Les mer …

App som skal hjelpe deg til å redusere psykiske plager og bedre trivsel.

Les mer …

App som skal hjelpe deg til å mestre stress uten å måtte ty til alkohol.

Les mer …

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer …

Last ned Mindfit-appen og få en bedre hverdag.

Les mer …

AQ-testen er en screeningtest for høytfungerende autisme hos voksne.

Les mer …

App som gjør det enkelt å lage belønningssystemer som barnet kan forstå.

Les mer …

App som hjelper i kampen imot bulimi.

Les mer …

På denne appen gir et godt redskap på å trene opp barn og unge i å gjenkjenne, forstå og regulere følelser - noe som er svært aktuelt for personer med ulike grader av autisme.

Les mer …

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer …

Denne appen gjør det mulig å lage enkle bøker som kan gi god forberedelse på aktiviteter gjennom dagen.

Les mer …

Dette er Norges første app i forhold til mobbing. Den gir svært nyttig informasjon for foreldre og barn om hva de bør gjøre dersom man har en opplevelse av å være utsatt for mobbing.

Les mer …

Det er forskning som viser at bruk av denne enkle metoden, Cognitive Bias Modification (Endring av kognitiv skjevhet), kan endre en pessimistisk tankemåte til å bli mer optimistisk. Metoden ble vist i Schrödingers Katt på NRK 9. januar 2014, i programmet "Dont Worry, Be Happy."

Les mer …

App som hjelper deg til å huske det du skal, og til å få orden og oversikt.

Les mer …

Hjelpemiddel til å huske det du skal: Lar deg lagre tekst, lyd, video som påminnelser. 

Les mer …