Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterSMART er en app for stressmestring som er oversatt til norsk av RVTS Øst

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på panikkangst gjennom eksponeringsøvelser og tips gjennom 30 dager

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på problematisk alkoholbruk.

App som skal hjelpe deg til å slutte eller ta pause i bruk av cannabis.

App som skal hjelpe deg til å redusere psykiske plager og bedre trivsel.

App som skal hjelpe deg til å mestre stress uten å måtte ty til alkohol.

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Last ned Mindfit-appen og få en bedre hverdag.

AQ-testen er en screeningtest for høytfungerende autisme hos voksne.

App som gjør det enkelt å lage belønningssystemer som barnet kan forstå.

App som hjelper i kampen imot bulimi.

På denne appen gir et godt redskap på å trene opp barn og unge i å gjenkjenne, forstå og regulere følelser - noe som er svært aktuelt for personer med ulike grader av autisme.

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Denne appen gjør det mulig å lage enkle bøker som kan gi god forberedelse på aktiviteter gjennom dagen.

Dette er Norges første app i forhold til mobbing. Den gir svært nyttig informasjon for foreldre og barn om hva de bør gjøre dersom man har en opplevelse av å være utsatt for mobbing.

Det er forskning som viser at bruk av denne enkle metoden, Cognitive Bias Modification (Endring av kognitiv skjevhet), kan endre en pessimistisk tankemåte til å bli mer optimistisk. Metoden ble vist i Schrödingers Katt på NRK 9. januar 2014, i programmet "Dont Worry, Be Happy."

App som hjelper deg til å huske det du skal, og til å få orden og oversikt.

Hjelpemiddel til å huske det du skal: Lar deg lagre tekst, lyd, video som påminnelser. 

Hjelper deg også å huske. Lar deg ta opp en muntlig beskjed, som den spiller av automatisk på det tidspunktet du trenger påminnelsen.

App med informasjon og råd for deg som vil vite mer om ADHD hos voksne.


 

Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…