hjelptilhjelp banner

Sleephelper er en norskutviklet app som skal hjelpe foreldre til å gi barna god søvn.

Sleephelper er en norskutviklet app som skal hjelpe foreldre til å gi barna god søvn.

SMART er en app for stressmestring som er oversatt til norsk av RVTS Øst

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på panikkangst gjennom eksponeringsøvelser og tips gjennom 30 dager

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på problematisk alkoholbruk.

App som skal hjelpe deg til å slutte eller ta pause i bruk av cannabis.

App som skal hjelpe deg til å redusere psykiske plager og bedre trivsel.

App som skal hjelpe deg til å mestre stress uten å måtte ty til alkohol.

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Last ned Mindfit-appen og få en bedre hverdag.

AQ-testen er en screeningtest for høytfungerende autisme hos voksne.

App som gjør det enkelt å lage belønningssystemer som barnet kan forstå.

App som hjelper i kampen imot bulimi.

På denne appen gir et godt redskap på å trene opp barn og unge i å gjenkjenne, forstå og regulere følelser - noe som er svært aktuelt for personer med ulike grader av autisme.

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Denne appen gjør det mulig å lage enkle bøker som kan gi god forberedelse på aktiviteter gjennom dagen.

Dette er Norges første app i forhold til mobbing. Den gir svært nyttig informasjon for foreldre og barn om hva de bør gjøre dersom man har en opplevelse av å være utsatt for mobbing.

Det er forskning som viser at bruk av denne enkle metoden, Cognitive Bias Modification (Endring av kognitiv skjevhet), kan endre en pessimistisk tankemåte til å bli mer optimistisk. Metoden ble vist i Schrödingers Katt på NRK 9. januar 2014, i programmet "Dont Worry, Be Happy."

App som hjelper deg til å huske det du skal, og til å få orden og oversikt.

Hjelpemiddel til å huske det du skal: Lar deg lagre tekst, lyd, video som påminnelser.