hjelptilhjelp banner

App som skal hjelpe deg til å ta kontroll på panikkangst gjennom eksponeringsøvelser og tips gjennom 30 dager

App som skal hjelpe deg til å redusere psykiske plager og bedre trivsel.

Last ned Mindfit-appen og få en bedre hverdag.

Det er forskning som viser at bruk av denne enkle metoden, Cognitive Bias Modification (Endring av kognitiv skjevhet), kan endre en pessimistisk tankemåte til å bli mer optimistisk. Metoden ble vist i Schrödingers Katt på NRK 9. januar 2014, i programmet "Dont Worry, Be Happy."

App som hjelper deg med å stresse ned og overvinne angst gjennom hypnoterapi.

Benytter teknikker fra kognitiv-atferdsterapi for å hjelpe deg med å ta kontroll over angst/depresjon.

Til hjelp for å stoppe panikkanfall.

Lær hvordan du forholder deg til panikkanfall på en slik måte at du overvinner angsten.