hjelptilhjelp banner

AQ-testen er en screeningtest for høytfungerende autisme hos voksne.

App som gjør det enkelt å lage belønningssystemer som barnet kan forstå.

På denne appen gir et godt redskap på å trene opp barn og unge i å gjenkjenne, forstå og regulere følelser - noe som er svært aktuelt for personer med ulike grader av autisme.

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Denne appen gjør det mulig å lage enkle bøker som kan gi god forberedelse på aktiviteter gjennom dagen.

Tips og huskeregler for hvordan man skal opptre i sosiale sammenhenger.

Kan brukes til å lage sosiale historier og engasjerende lesestoff.

En klokke som visualiserer hvor lang tid det er igjen av et gitt tidsintervall. Letter overgangen fra en aktivitet til en annen.