Nyttige artikler, videoer, bøker:

Sorg og traumer

 

Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene. 

Les mer …