hjelptilhjelp banner

App som hjelper i kampen imot bulimi.

Kan brukes som hjelpemiddel i kampen for å bli frisk fra spiseforstyrrelsen, ved at du loggfører framgangen knyttet til mat og følelser.

Hjelper deg til å utvikle ferdigheter i å stå imot tvangstankene knyttet til spising. Du får tips til hvordan du kan mestre dine egne tanker.

Hjelp til å kontrollere tanker typisk knyttet til spiseforstyrrelser.

Hjelper deg til å få et positivt syn på deg selv og egen kropp, til bedre selvtillit og aksept av den som man er.